CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / Hobby / ... / Spiritual /
ILMU PENGUNDANG RUH KARUHUN
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e709d38b8408823d1054fb3/ilmu-pengundang-ruh-karuhun

ILMU PENGUNDANG RUH KARUHUN

ILMU PENGUNDANG RUH KARUHUN


oleh : Ubes Nur Islam

Ada beberapa ilmu untuk memanggil Ruh Karuhun atau leluhur, saya Ki Sukma laut mencoba beberapa ilmu dan berbagai Mantera, namun hasilnya selalu tidak memuaskan, hal itu dilakukannya selama bertahun-tahun.
Pada suatu ketika saya membaca salah satu kitab kecil yaitu kitab JAWAHIRULLAMAAH Karya Al-Ustadz Al-Kabir As-Syeikh ‘Ali Abu Hayillah Al-Marzuki, bahwasanya
Agar permohonan kita cepat dikabulkan oleh Alloh maka Ucapkanlah salam kepada hamba Alloh yang soleh dari golongan Rijal ghoib ternyata benar setelah saya padukan beberapa Ilmu hasilnya sangat memeuaskan.
Berkomunikasi dengan mahkluk yang memiliki energi yang berbeda diperlukan SIMBOL (lambang) yang istilah Barat disebut SIGIL. Di dalam Islam dikenal wifiq atau wafaq atau ada juga yang menyebut rajah,maka akan sulit sekali bagi seorang yang masih tahap belajar untuk mengerjakan ritual  semacam ini, sangat di perlukan kesabaran dan keuletan dalam menjalankannya. Nah mari coba paduan beberapa ilmu  untuk aga usaha kita dalam mempelajari ilmu tersebut dapat terasa manfaatnya, tentunya bukan untuk hal-hal yang jelek melainkan hanya digunakan untuk kebaikan dan penjagaan diri dari berbagai problema dalam kehidupan.
Didsini saya memadukan mantera dari Kiyab Jawahirullamaah dengan mantera  bahasa jawi kuno dan kidung Pemanggil sukma berbahasa sunda kiwari, baik akan saya uraikan tata cara ritual dan pembacaan manteranya, adalah sebagai berikut:
1.   Harus menyediakan ruangan yang kosong dan tidak masuk sinar lampu atau cahaya baik siang ataupun malam.
2.   Bepakaian bersih dan usahakan warna putih.
3.   Siapkan  minyak wanggi untuk membuat ruangan itu wangi..
4.   Mulai pada awal bulan atau bulan mulai kelihatan naik/membesar.
5.   Membakar kemenyan atau buhur.
6.   Membaca do’a Rijal Ghoib sebagai berikut:
“assalaamu 'alaikum yaa rijaalal ghoib, assalaamu 'alaikum yaa ayyuhal arwaahul muqoddasah, yaa nuqobaa, yaa nujabaa, yaa ruqobaa, yaa budalaa, yaa awtaadal ardli awtaadun arba'ah, yaa imaamaani, yaa quthbu, yaa fardu, yaa umanaa-u, aghiitsuunii bighoutsatiw wangzhurnii binazhrotiw warhamuunii birohmatiw wahashshiluu muroodii wa maqshuudii wa quumuu 'alaa qodloo-i hawaa-ijii 'ingda nabiyyinaa muhammadin shollalloohhu 'alaihhi wa sallam. sallamakumulloohhu ta'aalaa fiddunyaa wal aakhiroh. alloohhumma sholli 'alaa nabiyyil hidlri, alfaatihah.

"Salam kepadamu wahai Rijalul Ghoib. Salam kepadamu wahai ruh-ruh yang suci, wahai Wali Nuqoba, wahai Wali Nujaba, wahai Wali Ruqoba, wahai Wali Budala, wahai Wali Penghulu Bumi di empat penjuru, wahai Wali Imam, wahai, wahai Wali Kutub, wahai Wali Tunggal, wahai Wali Pengaman Dunia, tolonglah kami dengan pertolonganmu, lihatlah kami dengan penglihatanmu, kasihanilah kami, kabulkanlah keinginan kami dan maksud kami atas seizin Nabi Muhammad saw. Selamatkanlah kami Ya Allah, di dunia dan akhirat. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Hidlir a.s. alfatihah". Lalu baca Fatihah 27 X”.


7.Ilaa hadratin Nabiyyil musthafaa Muhammadin saw wa'alaa alihi waashabihi waajwajihii wadzurriyatihi waahli baitihiil kiromi ajma'iina syaiul lillaahi lahumul fatihah:
Alfatihah: lalu baca alfatihah 1x
8.Tsumma ilaa arwaahi Syek Abdul Alfatihah: lalu baca Fatihah 1x.
9. Membaca mantera 3x. inilah manteranya:
“SANG HYANG CIPTO GUMONO RAWUHNO SEJATINING …………..( sebutkan ruh siapa yang hendak di panggil ) KANG APEROJO HING SONGGO BUONO RAWUH RAWUH RAWUH MIJIL ONO ING PANGERSANINGSUN.


10. Kemudian membaca kidung disini kidung pemanggil eyang Prabu Siliwangim, anda bias saja menggantinya dengan siapa yang hendak anda panggil. Inilah kidungnya:

Bulkukus menyan putih,
kembang pancar sari wangi
witmaning atena putih,
Kahamba kahambu
Pang jugjugeun jirim kaula rasa.


Bul kukus dawitannana
tandana nyi Sekar Arum,
Ray asih kulakuli
sekar neda kula
kuli sekar dewata.

Bul kukus menyan putih
nyanggakeun sangu putih sapulukaneun
Nyanggakeun kukus pangundang
kanu seda kanu sakti,Kanu suci
nyatana Pangeran Robbul ‘izati

Bulkukus sinarep hurip
di Buana panca tengah
nyatana ka Rosululloh,
ka Kangjeng Nabi Muhammad
sholallohu ‘alaihi wassalam.

Pun sampun amit ampun
jaluk ampun nyaparalun,
Kaluhur kasang rumuhun
kahandap kasang batara,
Batara anu ngayuga, batari anu ngajaring,

Batara dasar sagara,
batari di didasar bumi.
Sang batara sang batari
sang batara sang nugraha,
Ka ibu sang pratiwi ka ama cawenelaki.

Bulkukus sironda kongkon
dzat satinda
junjunanan maring Alloh,
Bul kukus sinurep hurip
dibuana panca tengah.

Bulkukus hiber kamanggung
nyambuang ka awang awang ,
Bulkukus nya iyeu pangundang
Eyang Prabu Sliwangi,
Eyang Prabu Sliwangi

Anu ngukusan na sukma
Anu dikukusan oge sukma,
Anu ngabakian sukma
anu dibakian oge sukma
Mugi sampurna ngaraga sukma

Raden ratu Waruling Raja kelingking
jurutulis pajajaran
Clak herang clak lenggang
jleg menep jlig jirim
dibuana panca tengah,

bral nyata di sahareupun kaula
di sagigireun kaula,
di satukangeun kaula.
Ngajangelek mintonkeun diri
Seja ngawangian swuweusiwi

Unjuk uninga kasunan rama nuteungayuga
kasunan ibu nuteungandung,
Kapa ra nabi rasaning wali kapara aoliya rasaning rasa,
Kapara malaikat sadaya,
kasaderek anu opat kalmia pancer,

Abdi bade usulan kanu maha agung,
abdi nyuhunkeun ditangtayungan,
Agungna kagusti numaha suci,
jembarna kapara nabi, parawali,
Para rijalul ghoib wa ‘Abdul jumud

Yaa,…ayuhal arwahul muqodasati
Agitsuni bi ghaotsatin
wangduruni binadhrotin,
Ya a Ruqoba-u, yaa nuqoba-u,
Yaa nujaba-u,Yaa abdalu, yaa aotadu,

Yaa ghaotsu,Yaa qutbu
aghitsuni bighaotsatin,
wangduruni bi Nadhrotin,
Bihaqi sayidina Muhammadin
sholallohu ‘alaihi wasalam.

Oge kapara lulujur Pajajaran
unjuk uninga, kum kapara luluhur,
kabataraan, kaprabuan,
karatuan ,kaputrian,
Sang hiyang kadangiangan

kasunanan,Ka prabonan
kawalian,kasampurnaan
kasakumna luluhur Pajajaran
Sabuana panca tengah
Yaa panca tengah.

Unjuk uninga ka Paduka Soekarno,
Unjuk uninga kabunda ratu,
Kum kasadayana nyanggakeun rasa pangawasa ,
sari pangabakti tikami
Sewu putu seuweu siwi,
sewu putu pajajaran,

Alit anu disanggakeun,
ageung anu linggih dipatileman,
Oge anu linggih dikasucian
Kum sabelit cangkeng
ti masyrik dugi kamaghrib

neda widi neda pangaping pangjaringna,
Neda kasalametan, neda kasampurnaan,
Elmu pangaweruh jampe pamake
nusaciduh metu nusa ucap jadi nyata ,
Neda kawibawaan, neda kasampurnaaan,

Run turun bayu Rahayu,bayu tresna,
bayu asih,Bayu mawat kamulyaan ,
bayu mawat kaelingan,
Sakur anu kaliliwatan,
sakur anu katitincakan,

Urang ngabuka tutungkusan
anu kahalang kupipinding
daun gebang tiung lontar,
Dina tulis, titis tulis,
maca uga nu ngawaruga atrat tresna antri sukma.

Pun sampun kahyang prabu Siliwangi
Nu murba ti PajajaranPangauban seuwesiwi,
Nugelar ti tatar sunda
muganyebarkeun wawangi

Pikeu n para putu siwi seuweu
seuweu siwi Siliwangi
Seuweu siwi Siliwangi yaa Siliwangi
Amin ya robal ‘alamin
mugi gusti nangtayungan.


Keterangan :

· Kita menggunakan ilmu ini harus untuk kepentingan kepentingan yanmg baik, jangan coba-coba untuk kepentungan yang jahat karena ilmu ini tidak bisa untuk berbuat kejahatan. Terutama hanya untuk meminta atau mencari tahu petunjuk-petunjuk yang baik.


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di