alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / Disturbing Picture /
pak pulisi malang yang malang
3 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acb2fd960e24b547c8b456a/pak--pulisi-malang-yang-malang

pak pulisi malang yang malang

. ( ʇıɯǝp ɯɐs ɯıʇ ) ˙uɐɹɐظǝbuǝd ɟɐɹɐʇ ɥısɐɯ ɐʎuuıɐן nʞɐןǝd uɐʞbuɐpǝs ɹǝʌ uɐʞɐʇuıɯıp ʞnʇun uǝظuɐdǝʞ ʇıʞɐs ɥɐɯnɹ ǝʞ nʞɐןǝd ɐʍɐqɯǝɯ sɐbnʇǝd ' ɐsɐɯ uıɯıʞɐɥıp ʇɐqıʞɐ snıɹǝs dnʞnɔ ɐʞnן uıɯɐןɐbuǝɯ ɐʞbuɐsɹǝʇ ɐuǝɹɐʞ
˙ʇnظuɐן ɥıqǝן uɐɐsʞıɹǝɯǝd uɐʞnʞɐןıp ʞnʇun buɐןɐɯ sǝɹןod ıp uɐʞuɐɯɐıp ɐʎuʇnظuɐןǝs bʎ buɐןɐɯ sǝɹןod ɐʇobbuɐ buɐʇɐp ɐsɐɯ ıɯıʞɐɥıp ʞsʇ ɐpɐ ınɥɐʇǝbuǝɯ ˙ ɹoʇuoɯ ɐpǝdǝs uɐʞɐunbuǝɯ ıɹıp uɐʞıɹɐןǝɯ 2 ʞsʇ uɐp ıɯıʞɐɥıp bunsbuɐן ɐbɹɐʍ ɥǝןo dɐʞbuɐʇ ıp ןısɐɥɹǝq 1 ˙ʞsʇ / nʞɐןǝd ɐʎuʇnظuɐןǝs 'ɐbɹɐʍ ɐpɐdɹʞ buoןoʇ ɐʇuıɯǝɯ buoןoʇ ɐʇuıɯǝɯ 2ʞɐıɹǝʇ uɐqɹoʞ uǝظuɐdǝʞ ˙ɔǝʞ oʎןnɯıpɹɐ ˙ןǝʞ osoʇuɐs ıpɐ ˙uןظ ıp ʇɐdɯǝʇɹǝq ʞsʇ ubp ɐbıɹnɔ uɐqɹoʞ ɐuǝɹɐʞ 'ısıןod ɹoʇuɐʞ ǝʞ ɐʍɐqıp uɐsɐןɐ uɐbuǝp ʞsʇ ɥǝןo ʞɐظɐ ıp uɐqɹoʞ ɐʎuʇnظuɐןǝs 'ısıןod nʞɐbuǝɯ buɐʎ ʞsʇ uɐbuǝp nɯǝʇǝʞ uɐqɹoʞ uǝظuɐdǝʞ usʇɯ ʇɐʞǝp oظɹɐɥoʞns ɐʎɐɹ uɐןɐظ ıp ʇɐdɯǝʇɹǝq qıʍ 00˙90 ןnʞnd ˙ɹɐʇıʞǝs ɐʎuʇnظuɐןǝs
˙ınɥɐʇǝʞıp ɯnןǝq ןod˙ou ʇɐǝq ɐpuoɥ sıuǝظ ɹoʇuoɯ ɐpǝdǝs uɐʞɐunbuǝɯ ' ıɹıp uɐʞıɹɐןǝɯ buɐʎ ıpnɹ u/ɐ 2 ʞsʇ ıpnɹ ɐɯɐuɹǝq buɐʎ buɐɹoǝsǝs ubp nɯǝʇɹǝq (9102 unɥɐʇ ɥpʇd ) ɯıʇɐظ ɐpןod ıʇɥɐʇ ʇɐs ɐʇobbuɐ uɐʇuɐɯ ' oظɹɐopıs uɐıɹʞ ʇɐɯɐןɐ
uɥʇ 54 opopıʍ ɟıɹɐ u/ɐ 1 ˙ʞsʇ qıʍ 00˙50 ןnʞnd ɹɐʇıʞǝs ןɐʍɐɹǝq uɐıpɐظǝʞ ' ʇıɯǝp ɯɐs ɯıʇ ıɹɐp uɐʞʇɐdɐpıp buɐʎ ısɐɯɹoɟuı
˙ oı 74 62 u ןodou ɯɐʇıɥ ɐuɹɐʍ ʇɐǝq ɐpuoɥ ɹoʇuoɯ ɐpǝdǝs ɐʍɐqɯǝɯ uɐp buɐןɐɯ ˙qɐʞ uɐɹɐןǝbɐd ˙ɔǝʞ 30 ˙ʍɹ 32 ˙ʇɹ oɹobıuɐʞ ˙sp ɐbɹɐʍ ɥʇ91 'ıɹɐʇɐb ɐpuɐɔ ɐʌןǝq u/ɐ uǝظɐdǝʞ ıɹǝbǝu sʇɯ ɐʍsıs buɐɹoǝs ɐdɯıuǝɯ buɐʎ ' buɐןɐɯ qɐʞ uǝظuɐdǝʞ ɔǝʞ oʎןnɯıpɹɐ ɐsǝp osoʇuɐsıpɐ uןظ ıɹsbuɐq usp ıp ıɹɐɥ ıbɐd ( 40 / 60 ) uǝuǝs qıʍ 03˙90 ןnʞnd ɹɐʇıʞǝs ıpɐظɹǝʇ ıuı uɐıpɐظǝʞ
˙nʞɐןǝd ɥnqnʇǝʞ ɯɐظnɥbuǝɯ ɐbɹɐʍ ɥɐʇuǝɯ ɯǝboq ןɐʎɐ ʞɐʇ ˙ uɐɥɐʍɐsɹǝd ןɐǝɹɐıp dɐʞbuɐʇǝʞ uɐp nʞɐןǝd ɹɐظǝbuǝɯ 2ıɐɯɐɹǝq ɐbɹɐʍ uɐqɹoʞ uɐʞɐıɹǝʇ ɹɐbuǝpuǝɯ ˙ısıןod ɐʇobbuɐ nʞɐbuǝɯ buɐʎ buısɐ buɐʎ buɐɹo buǝɔuoqıp ʇɐɐs buoןoʇ ɐʇuıɯ sʇɯ ɐʍsıs buɐɹoǝs uɐʞɐıɹǝʇ uɐʞʇnظǝʞıp uǝظuɐdǝʞ ıɹsbuɐq unsnp uɐɹɐʇıʞǝs ɐbɹɐʍ - opuıɹǝd ǝnɔsǝɹ
ɐsɐɯ ɹɐظɐɥıp uɐp dɐʞbuɐʇıp ' uǝظuɐdǝʞ usʇɯ ɐʍsıs ɹoʇuoɯ sɐdɯɐɹ ısıןod ɐʇobbuɐ uɐʇɐɔǝd
oɟuı ıbɐqɹǝq
˙˙˙ ɐʎuʇɐɹǝq ʇɐɹǝqǝs ɯnʞnɥıp ıuı nʞɐןǝd buoןoʇ ˙buǝɹoɔɹǝʇ uɐısıןodǝʞ ısnʇıʇsuı ' uǝظuɐdǝʞ dɯs ɹɐظɐןǝd ʞıןıɯ ɹoʇuoɯ ɐpǝdǝs sɐdɯɐɹǝɯ ısıןod ɐʇobbuɐ uɐʇɐɔǝd ɥɐןn ɐɹɐb ɐɹɐb


pak pulisi malang yang malang pak pulisi malang yang malang pak pulisi malang yang malang pak pulisi malang yang malang pak pulisi malang yang malang pak pulisi malang yang malang
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 4

kurban

pak pulisi malang yang malangYang pake kompi minta emoticon-Blue Guy Cendol (L) om
Gara gara ulah Pecatan anggota polisi merampas sepeda montor milik pelajar SMP Kepanjen , Institusi Kepolisian Tercoreng. Tolong pelaku ini dihukum seberat beratnya ...
Berbagi Info
Pecatan Anggota Polisi Rampas Montor Siswa MTSN Kepanjen , Ditangkap dan Dihajar Masa
RESCUE PERINDO - Warga sekitaran Dusun Bangsri Kepanjen dikejutkan teriakan seorang siswa MTS minta tolong saat dibonceng orang yang asing yang mengaku anggota polisi. Mendengar teriakan korban warga beramai2 mengejar pelaku dan ketangkap diareal persawahan . Tak ayal bogem mentah warga menghujam ketubuh pelaku.
Kejadian ini terjadi sekitar pukul 06.30 Wib Senen ( 09 / 04 ) pagi hari di Dsn Bangsri Jln Adisantoso Desa Ardimulyo Kec Kepanjen Kab Malang , yang menimpa seorang siswa MTS Negeri Kepajen a/n Belva Canda Gatari, 16th warga Ds. Kanigoro RT. 23 RW. 03 Kec. Pagelaran Kab. Malang dan membawa sepeda montor Honda Beat warna hitam nopol N 29 47 IO .
Informasi yang didapatkan dari Tim Sam Demit , kejadian berawal sekitar pukul 05.00 wib tsk. 1 a/n Arif Widodo 45 Thn
alamat Krian Sidoarjo , mantan anggota Sat Tahti Polda Jatim ( PTDH tahun 2016) bertemu dgn seseorang yang bernama Rudi tsk 2 a/n Rudi yang melarikan diri , mengunakan Sepeda Montor jenis honda beat No.pol belum diketahui.
Selanjutnya sekitar. Pukul 06.00 wib bertempat di Jalan Raya Sukoharjo dekat MTsN Kepanjen korban ketemu dengan tsk yang mengaku Polisi, selanjutnya korban di ajak oleh tsk dengan alasan dibawa ke Kantor polisi, karena korban Curiga dgn tsk bertempat di jln. Adi santoso Kel. Ardimulyo kec. Kepanjen korban teriak2 meminta tolong meminta tolong krpada warga, selanjutnya pelaku / tsk. 1 berhasil di tangkap oleh warga langsung dihakimi dan tsk 2 melarikan diri mengunakan sepeda montor . Mengetahui ada tsk dihakimi masa datang anggota Polres Malang yg selanjutnya diamankan di Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Karena tersangka mengalamin luka cukup serius akibat dihakimin masa , petugas membawa pelaku Ke Rumah Sakit Kepanjen untuk dimintakan Ver sedangkan pelaku lainnya masih taraf pengejaran. ( Tim Sam Demit )
Uwwaaauuwww.. Pak Pol..
Drama kaki 5 macam apa pula ini
Quote:


Asli om itu.. minta cendol om emoticon-Betty

Itu korban nya lagi sedih apa bahagia sihemoticon-Amazed
kapan lg bisa nginjek polisi, biarpun pecatan emoticon-Ngakak
Quote:Bakal se-sel bareng dengan pelaku kriminal biasa nih... emoticon-Matabelo
Quote:


Habis ngekuote segaban wajib nyendolin emoticon-Mad

Pernah dinner romangtis sama Sejinah, tapi minumnya adem sari cingku..

Quote:


cepirit mosok... emoticon-MewekSepuluh, sukses diamankan.. emoticon-Cool
Diubah oleh prasetia13
mampuskaaaan
Quote:


Wooogh emoticon-Embarrassment
Oknum emoticon-cystg
Quote:Hooh sampiyan aja tak mampusin


emoticon-Ngakak (S)
Kok korban nya cengar cengir gitu jadi kesal saia liatnya

Cari duit susah mah...

Kasian
Quote:


ampus bon emoticon-Blue Guy Bata (L)
untung cuma dpt bogem mentah
coba kalo bogem mateng
emoticon-Matabelo
Wow..... emoticon-EEK!
DPnya sebelah mana?
b aja
Misqin apa yha
Halaman 1 dari 4


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di