alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / REGIONAL / All / ... / Surabaya /
[SHARE] Humor Suroboyo
5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/579ad0f09e740462408b456a/share-humor-suroboyo

[SHARE] Humor Suroboyo

Tampilkan isi Thread
Halaman 3 dari 29
Quote:


ojok nang kene ho ayo nang omah ku aeemoticon-nyantai
melu ahhhh emoticon-Big Grin

Obat Ngentutan

Yuk Jah lungo perikso nang dokter.
"Opoko sampeyan ning ?'' Jare doktere.
Yuk Jah terus cerito, "Iki lho dok, wis sak wulan iki aku malih ngentutan.
Sak jam isok ping sepuluh aku ngentut. Cumak untunge, entutku iku gak mambu
ambek gak onok suorone, dhadhi gak onok sing ngerti. Lha iki pas aku longgo ndhik
ngarepe sampeyan ae wis ping telu aku ngentut. Tapi sampeyan gak ngerti tho,
mergo iku mau, entutku gak muni ambek gak mambu. Cumak aku malih gak enak
dhewe, mosok arek wedhok ngentutan ".
"Oh, ngono tah.. Lek ngono tebusen resep iki. Seminggu maneh mbaliko rene
maneh" jare doktere.
Pas wis seminggu yuk Jah mbalik maneh nang doktere.
"Wis enakan tah ?" takok doktere.
"Aku gak ngert i obat opo sing dokter kekno wingi, cumak entutku saiki kok
ambune malih bosok gak karuan. Sampek kudhu nggeblak aku. Tapi untunge
entutku sik tetep gak muni", jare yuk Jah.
"Berarti saiki irung sampeyan wis gak buntu maneh. Saiki tebusen resep iki
yo" jare doktere.
"Obat opo maneh iku pak dokter ?" takok yuk Jah.
"Obat kopok.."

Rasa Stroberi Thah?


Pas acara perpisahan arek TK, setiap murid nggowo kado gawe bu gurune.
Sing pertama maju anake pedagang bunga. Bu gurune ngambung kadone ambek
mbedhek,
"Isine kembang yo....".
"Seratus buat bu guru.." jare anake pedagang bunga.
Sing kedua maju anake wong dhodhol mracang. Ambek bu gurune kadone
dikocok-kocok. Wah iki rodok angel mbedheke, pikire.
"Isine permen yo...".
"Pinter bu guru.." jare anake wong dhodhol mracang.
Mari ngono, maju anake wong dhodhol es krim. Pas kadone diangkat, dhadhak
netes. Ambek bu gurune tetesane diincipi.
"Es krime rasa anggur yo..." jare bu gurune kemeruh.
"Salah..." jare areke.
"Rasa stroberi tah...?" bu gurune kemeruh maneh.
"Salah .." jare areke.
"Wis aku nyerah, rasa opo sih iku" takok b u gurune.
"Isinya anak anjing kok bu guru..."

Interview karo Wonokairun (HRD Edan)


Sekedar guyonan tombo Stress kanggo malam mingguan
"sing wis tau entuk ngguyu ae yo cak, sam lan ning sedanthen

Wonokairun dasare ancene wong mbeling alias setrip. Eh diangkat dadi Manajer HRD PT. ITATBYT. (Isuk Turu Awan Turu Bengi yo Turu.)
Wis suwe Wonokairun dikongkon golek pegawai. Tapi wis sewulan sik durung ono sing cocok. Padahal pelamare akeh. Lha piye katene entuk pegawai yen wawancarane karo HRD Edan koyo ngene. Iki hasil wawancara karo 11 Pelamar.

Sepurane, khusus Wong Jowo, wa bil khusus Suroboyo utowo Arema
Sing mboten paham nggih nyuwun sewu ... Boso Jawi ... Meniko
------------------------------------------------------

Wonokairun (HRD) : Kowe nduwe omah opo ora.....?
Pelamar #1: dereng....
Wonokairun (HRD) : Wah kowe ora iso ketompo nang kene
Pelamar #1: Lho kok ngaten........?
Wonokairun (HRD : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.
Pelamar #1: Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kuloniku sampun sugih.
Wonokairun (HRD: Yo malah ora ketompo
Pelamar #1: Lho kok ngaten.....?
Wonokairun (HRD: Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae.

---------------------------------------------
Wonokairun (HRD) : Kowe nduwe motor opo ora....?
Pelamar #2 : Mboten.
Wonokairun (HRD : Ora ketompo
Pelamar #2 : Lho kok mboten ketompo ?
Wonokairun (HRD: Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
Pelamar #2 : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo
beto ngriki.
Wonokairun (HRD: Wah malah ra ketompo....
Pelamar #2 : lho kok ngoten
Wonokairun (HRD : Tempat parkire wis ra cukup.

------------------------------
Wonokairun (HRD: Kowé wis lulus sarjana tenan.....?
Pelamar #3: sampun pak....
Wonokairun (HRD: Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA aé, luwih manutan lan bén
mbayaré murah
Pelamar #3: Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
Wonokairun (HRD: Malah ora ketompo.....
Pelamar #3: Lho kados pundi to....?
Wonokairun (HRD): Mengko kow é kerjo mung ngetik skripsi, lék wis lulus mesti golék kerjo neng perusahaan liyo.

-------------------------------------------------------------------
Wonokairun (HRD: Kowé seneng guyon opo ora ?
Pelamar#4 : Mboten pak, kulo serius n ék nyambut gawé.
G: Ra ketompo.....
Pelamar #4: waa......kok ngoten?
Wonokairun (HRD: Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.
Pelamar #4 : Sak jané nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.
Wonokairun (HRD: Malah ora ketompo.
Pelamar #4 : Lho kok......
Wonokairun (HRD: Engko kowé mung email emailan sing lucu.......
--------------------------------------------------

Wonokairun (HRD: Kowé mau mréné numpak opo ?
Pelamar #5: Nitih mobil
Wonokairun (HRD: Kowé ora ketompo
Pelamar #5: Sebabipun ?
Wonokairun (HRD: Saiki BBM mundhak terus, mengko kowé njaluk mundhak bayar terus
Pelamar #5: Wo, kulo wau namung nunut, kok
Wonokairun (HRD: Tambah ora ketompo
Pelamar #5: Lho, lha kok ... ?
Wonokairun (HRD: Mengko mung gawéné nunut kantor. Ngrusuhi !

---------------------------------------------------
Wonokairun (HRD : Anakmu akèh opo sithik ?
Pelamar #6: Kathah pak
Wonokairun (HRD: Kowé ora ketompo
Pelamar #6: Sebabipun ?
Wonokairun (HRD: Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanaaaaaak terus
Pelamar #6: Lha wong namung anak adopsi, kok.
Wonokairun (HRD : Tambah ora ketompo
Pelamar #6: Lho, lha kok ... ?
Wonokairun (HRD: Gawé anak baé aras2en, opo manèh nyambut gawé

----------------------------------------------------------------------------------
Wonokairun (HRD : Kowé wis ngerti gawéyanmu durung ?
Pelamar #7: Dèrèng
Wonokairun (HRD : Kowé ora ketompo
Pelamar #7: Sebabipun ?
Wonokairun (HRD: Arep nyambut gaw é kok ora ngerti gaweyané ?
Pelamar #7: Oo, nèk damelan niku mpun ngertos kok
Wonokairun (HRD: Tambah ora ketompo
Pelamar #7 : Lho, lha kok ngaten... ?
Wonokairun (HRD: Kowé rak mung arep keminter, to ?
-----------------------------------------------------------------------

Wonokairun (HRD: Kowe ngerti kahanan kantor k éné durung
Pelamar #8: Dèrèng
Wonokairun (HRD: Kowé ora ketompo
Pelamar #8: Sebabipun ?
Wonokairun (HRD: Arep nyambut gaw é kok ora ngerti kantoré ?
Pelamar #8: Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok
Wonokairun (HRD : Tambah ora ketompo
Pelamar #8: Lho, lha kok ... ?
Wonokairun (HRD : Kowé senengané ngudhal-udhal wewadi kantor, to ?

------------------------------------------------

Wonokairun (HRD: Kowé kerep loro ?
Pelamar #9: Mboten
Wonokairun (HRD: Kowé ora ketompo
Pelamar #9: Sebabipun ?
Wonokairun (HRD: Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering
Pelamar #9: Wah, sakjanipun nggih asring
Wonokairun (HRD: Tambah ora ketompo
Pelamar #9: Lho, lha kok ... ?
Wonokairun (HRD: Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

------------------------------------------
Wonokairun (HRD: Kowé biso main Internét ?
Pelamar #10: mBoten
Wonokairun (HRD: Kowé ora ketompo
Pelamar #10: Sebabipun ?
Wonokairun (HRD: Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet)
Pelamar #10: Wah, sakjanipun nggih saged
Wonokairun (HRD: Tambah ora ketompo
Pelamar #10: Lho, lha kok ngaten... ?
Wonokairun (HRD: Mesthi ora bakal nyambut gawé, kakèhan dolanan Internet, o?
Ngenték-entekké pulsa !

---------------------------
Wonokairun (HRD: Kowe waras opo ora?
Pelamar #11: Lha, kulo nggih waras to Pak.
Wonokairun (HRD : Ra ketompo.......
Pelamar #11: Kenging nopo .....?
Wonokairun (HRD : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.
Pelamar #11: Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
Wonokairun (HRD: Malah ra ketompo......
Pelamar #11: Pripun to niki....?
Wonokairun (HRD: Mengko aku duwe saingan..........
Dialog Koplak... action!!

Cuk: Kulonuwun....
Cak: Sopo?
Cuk: Kulo...
Cak: Kulo sopo?
Cuk: Kulonuwun...
Cak: Maksute jenenge sampean iku sopo?
Cuk: Kulo Cuk...

Cak: We lhadalah... bocah iki kenthir tenan. Ditakoni jenenge kok malah misuh!
Cuk: Sinten sing misuh? Jenenge kulo niku pancen Cuk... Cukijan bin Cukirman
Cak: Oalah... tak kiro misuh. Ono perlu opo?
Cuk: Bade nglamar
Cak: Nglamar aku?
Cuk: Nggih mboten to, pak... Lha lah nopo kulo nglamar sampean niku?
Cak: Sopo ngerti kon wis sempel kate nglamar podo lanange
Cuk: Wah... panjenengan niki jian pinter nek ngenyek. Elek elek ngaten niki kulo sek normal, pak...
Cak: Wahaha... kon iki elek kok bangga
Cuk: Masio elek tapi kulo niki kathah rondo sing madosi lho pak...
Cak: Walah!! Modelmu... rondo tukang nagih utang to?
Cuk: Bapak niku ngertos mawon hahaha...

Cak: Wis, ojo cengengesan. Kon mrene iku arep nglamar sopo?
Cuk: Nglamar gawean, pak...
Cak: Kon salah alamat. Nok kene ora ono arek wedok sing jenenge Gawean. Anane Mbah Gowang, umure wis 70 tahun. Gelem ngrabi tah?
Cuk: Maksud kulo nglamar kerjaan, pak... Mboten nglamar embah embah...
Cak: Oo... gak ngomong kaet mau
Cuk: Lha kulo sampun matur sampean malah ngajak guyon
Cak: Mending diajak guyon to timbang diajak carok?

Cuk: Panjenengan saget mawon... Pripun pak?
Cak: Pripun yo’ opo maksudmu?
Cuk: Wonten lowongan mboten?
Cak: Awakmu iki sakjane golek lowongan opo kerjaan?
Cuk: Kan sami mawon ta, Pak?
Cak: Bedo... nek kerjaan iku nggone wong kerja. Nek lowongan iku panggonan sing lowong. Contone sumur, lawang... Termasuk lambemu barang iku jenenge lowongan
Cuk: Sak karepe sampean mpun... sing waras ngalah
Cak: Yo mesti sing waras kudu ngalah... nek wong loro kongkon ngalah, dipan rumah sakit kae kebek wong waras. Sing loro malah turu nok ngisor
Cuk: Nggih mpun kulo nurut. Sak niki wonten kerjaan mboten?
Cak: Akeh. Nok njero kantor kae panggonane wong kerjo thok. Sak karepmu milih kerjo sing endi? Sing bagian nduwuran opo sing ngisoran?
Cuk: Nek sing nduwuran niku bagian nopo, pak?
Cak: Bagian nyekeli penangkal petir. Dadi awakmu nangkring nok nduwur kono pas wayah udan. Nek ono bledek, ndang sauten trus kesakono

Cuk: Weh... lak modar aku!!
Cak: Lha jarene njaluk kerjo bagian nduwur...
Cuk: Mboten siyos nek ngoten. Dereng sempet gajian kok wis matek disik
Cak: Opo kerja sing bagian ngisor wae?
Cuk: Bagian nopo niku? Nduduk lemah damel ngubur sampean ngoten tah?
Cak: Wahaha... Kon iku sembarangan ae. Bojoku isek ayu kinyis kinyis mosok arep tak tinggal matek, Cuk!!

Cuk: Mboten usah kuatir, pak... Nek sampean mati kulo siap nampani randane kok
Cak: Ancene bocah jancuk! Ngomong karo wong tuwek sak penake dewe ae. Durung pernah dibalang watu wong buntung yo?
Cuk: Guyon pak... Ampun nesu ngaten tah, nggarahi irunge tambah mekar mawon hahaha
Cak: Irung mekar ndasmu sempal...!! prasamu aku iki dagelan Cak Baseman ngono tah? Wis ojo cengengesan. Pingin kerjo po ra?
Cuk: Nggih pingin, Pak. Lha kerjo ngisoran niku teng pundi?
Cak: Sek tak takoni disik. Sak durunge kon duwe pengalaman kerja opo?
Cuk: Tukang becak
Cak: Wah cocok iki. Kebeneran ono lowongan kerja sing sesuai karo keahlianmu. Iki juragane golek karyawan arep ditugaske nok kapal selam
Cuk: Wah mbois tenan niku. Gajine mesti gede tur dibayar nganggo duit dollar
Cak: Yo mesti rek... sing nduwe ae wong Londo
Cuk: Nggih, kulo purun, pak. Nanging tugase kulo teng kapal selam niku nopo?
Cak: Gampang. Tugasmu nyurung kapal selam nek pas mogok

Cuk: Biyuh biyuh... Kapal selam padakno karo becak. Durung nyurung wis dicaplok karo iwak hiu
Cak: Jare njaluk kerjaan sing bagian ngisor. Yo iku sing paling ngisor dewe
Cuk: Prei kiri mawon mpun
Cak: Ra gelem yo wis. Aku yo ra pathek’en!
Cuk: Ehm... nek sing bagian tengah tengah wonten?
Cak: Ono, bagian pijet. Iso mijet ora?
Cuk: Wah..., soal mijit memijit nggih ahline. Biasane nek pas mangkal ngenteni penumpang biasane pijet pijetan karo konco mbecak liyane. Lha niki mijeti jaler nopo estri?
Cak: Sak karepmu. Pingin mijet lanang opo wedok?
Cuk: Kulo milih mijet sing wedok mawon. Mesti wuenak tenan niku... iso ngucel ucel barang sing.... weleh weleh, hihihi.....isin aku....

Cak: Ancene otak mesum kon iku. Yo wis, nek ngono mulai mene kon mlebuo nyambut gawe
Cuk: Saestu? Kulo ditampi kerja?
Cak: Wah! Sak liyane dubleg, kupinge arek iki cureken pisan tibakno. Ya mesti ditrimo...
Cuk: Matur nuwun sanget pak... Panjenengan pancen boss sing paling ngguanteng
Cak: Yo wis, nek ngono mene kon tak enteni nok KBS jam pitu esuk
Cuk: Lho.. kantore mboten teng gedung niki tah?
Cak: Sing ngomong kantorku nok kene iku yo sopo? Kantorku nok KBS
Cuk: Lha terus teng KBS (Kebun Binatang Surabaya) niku mijeti karyawati KBS nek wayah kesel ngoten tah?
Cak: Jare sopo kongkon mijeti karyawati KBS sing ayu ayu?
Cuk: Terus mijeti sinten?
Cak: Mijeti macan karo singo wedok hahahaha.....
Cuk: Jiancuuuuk.....!! (misuh karo nguntal pot kembang)

Tiba tiba datang beberapa orang dengan seragam petugas medis datang dan meringkus Cak. Cukpun penasaran dan bertanya pada salah satu petugas medis tersebut.

Cuk: Maaf, Bapak bapak ini dari mana? Kenapa pak direktur itu ditangkap?
Medis: Kami dari Rumah Sakit Jiwa. Dan orang ini adalah pasien kami yang lepas.
Cuk: Jadi orang ini orang gila? Jiancuk pindo.....!!
Medis: Lho..., kok maki maki saya? Kayaknya ini orang gila juga. Teman teman... Ayo kita bawa juga orang ini ke RSJ
Cuk: Pak...!! Jangan, Pak...!! Aduduh...!! Lepasin saya! Saya bukan orang gila....!! Hey jancok! tolooong...!”

Meskipun meronta ronta, Cukijan bin Cukirman akhirnya dibawa juga ke RSJ. Hahaha...
Lagi Mancing

Sore-sore mari udhan, Wonokairun mancing nang got cilik ndhik ngarepe warunge Mbok Ten.
Ambek rokokan klobhot, Wonokairun ndhodhok sarungan nyekeli pancinge.
Wong-wong sing katene andhok mesti ndhelok Wonokairun.
Onok sing sakno, onok sing kudhu ngguyu, onok sing ngiro wong gendheng yo onok sing cuek ae.
Gak sui Bunali teko katene andhok pisan. Bareng ndhelok Wonokairun koyok ngono langsung gak mentolo.
"Mbah, ayok melok aku mangan, wis tah tak bayari ojok kawatir. " jare Bunali.
Pertama Wonokairun isin-isin gak gelem, tapi mari dibujuk-bujuk akhire gelem.
"Sampeyan pesen panganan opo ae sak senenge," jare Bunali.
Mari mangan warek, Bunali ngejak Wonokairun ngobrol.
"Sampeyan mancing ndhik peceren kono mau mosok onok iwake ?" takok Bunali.
"Yo onok rek !! Lek gak, lha lapo tak belani ndhodhok sarungan sak uwen-uwen. "
jare Wonokairun.
"Mosok se Mbah. Wis oleh iwak piro Sampeyan ?" jare Bunali gak percoyo.
"Awakmu sing ke limo . . ."
Angon Wedhus

Bunali pethuk Wonokairun lagi angon wedhus.
"Mbah, waduh wedhus sampeyan akeh yo ?" jare Bunali
"Yo lumayan " jare si Mbah
"Pira kabehe, Mbah ?" takon Bunali maneh
"Sing putih opo sing ireng ?"
"Sing putih, wis"
"Selawe"'
"Wik, cik akehe. Lha sing ireng?'"
"Podho..." jare Wonokairun ambek ngarit suket
Bunali takon maneh.
"Mangan sukete yo akeh pisan, Mbah.."
"Yo.."
"Pirang kilo mangane sakdino ?"
"Sing putih opo sing ireng ?"
'Sing ireng, wis'
"Yo kiro-kiro limang kiloan"
"Lha sing putih?"
"Podho . . ."
Bunali bingung, laopo lek ditakoni kok kudu mbedakno sing putih tah ireng, wong jawabane yo podho ae.
"Mbah, opoko lek tak takoni perkara wedusmu, sampeyan mesti leren takon sing putih tah sing ireng barang. Padahal masiyo putih utawa ireng, jawabanmu podho terus. Sakjane ngono onok opo?"
"Ngene lho, sing putih iku wehusku..."
"Lha sing ireng ?"
"Podho . . ."
Wedhi karo bojo

Mari pegatan muntiyadi terus rujukan maneh karo romlah.
Masalahe muntiyadi cinta pol karo romlah.
Kapanane ndek kesatuanne muntiyadi, tentara diperintah baris.
Tapi komandan njaluk barisanne dibagi loro.
Barisan sing pertama tentara sing wedi karo bojone.
Barisan sing kedua tentara sing gak wedi karo bojone.
Pas komandan ngecek barisan.
Barisan sing pertama akeh pol…
Barisan sing kedua cuman siji yo muntiyadi
Komandanne takok nang muntiyadi :
Opo’o peno kok gak wedi karo bojo.
“Lho aku iki ndek barisan kedua, dikongkon karo bojoku” Jare muntiyadi
Putus Asa

Sore-sore Muntiyadi jagongan ngelamun nang warung, pandangane kosong ambek tangane ngudek es teh.
Moro-moro Paidi, koncone, teko ngageti terus langsung nyaut ngombene Muntiyadi diglogok sampek enthek, karepe ngono ngejak guyon.
Muntiyadi nuangis gerung-gerung, koncone malih gupuh kabeh.
"Wok!! Kon iku jarene tentara tapi kok cik gembenge, ngombemu tak saut ae wis nangis," jare Paidi.
"Sak dino iku apes thok uripku." jare Muntiyadi.
"Lho opoko, mbok menowo aku isok nulungi," jare Paidi sakno.
"Isuk mau, aku dipecat mergo ngilangno bedhile komandan," jare Muntiyadi.
"Walah ngono ae lho, laopo se dipikir. Awakmu lak demphal tah, dadi bodyguard utowo preman pasar sik payu," jare Paidi.
"Iku sik gak sepiro. Mari dipecat, aku mulih gasik. Pas sampek omah, dhadhak aku mergoki bojoku lagi indehoi ambek koncoku," jare Muntiyadi.
"Wis gak usah dipikir. Bojomu lak pancen ngono kelakuane, pegaten ae, wong wedhok sik uakeh sing tahes komes," jare Paidi.
"Iku sik gak sepiro. Aku wis putus asa, katene bunuh diri ae. Aku tuku potas terus tak campur es teh, bareng arep tak ombe dhadhak kon saut pisan,"
Sepuluh Ewu

Wonokariun ngejak gendakane, jenenge Mbok Cempluk, perikso nang dokter Bunali.

"Opoko sampeyan iku mbah, wong awake ketok tahes kok athik perikso." Takok dokter Bunali.

"Ngene lho dok, umurku iki wis 80 lha bojoku iki wis kewut pisan umure 75.
Aku pingin takok opo sik oleh tah aku ambek bojoku iki main koyok manten anyar ?" takok Wonokairun ambek isin-isin.

"Lho lek sampeyan gak onok penyakit yo aman-aman ae. " jare doktere.

"Wah tepak lek ngono, cumak cik tambah mantep, tulung aku ambek bojoku diperikso. Lha terus mumpung ndhik kene, aku tak main ambek bojoku nang kamar praktek sampeyan. Tulung dipantau mbok menowo onok opo-opo." Jare Wonokairun.

Batine Bunali, sak umur-umur lagek iki ono pasien njaluk sing aneh koyok ngene. Tapi wong jenenge dokter akhire panjaluke Wonokairun dituruti, mari
jantunge diperikso, wong loro iku main tutupan layar. Lha Bunali ngenteni jogo-jogo lek misale wong loro iku gak kuat terus jantungen.

Mari oleh rong ronde, Wonokairun ambek Mbok Cempluk metu ngguya-ngguyu.
"Yok opo dok, aman ae tah?" takok Wonokairun.

Ambek Bunali jantunge wong loro iku diperikso maneh, tibake pancene sik kuat. "Wis mbah, sampeyan sehat wal afiat. Ojok khawatir."

"Suwun dok. Piro ongkose ?" takok Wonokairun.

"Sepuluh ewu ae, wong sampeyan iku asline sehat." Jare Bunali.

Mari ngono arek loro iku pamitan mulih.

Seminggu maneh, wong loro iku teko maneh nang dokter Bunali. Persis koyok seminggu kepungkur, njaluk diperikso jantunge, mari ngono njaluk dipantau pas main.
Bunali yo nuruti ae wong pancen tugase sebagai dokter.

Mari oleh rong ronde, Wonokairun ambek Mbok Cempluk metu ngguya-ngguyu.
"Yok opo dok, aman ae tah?" takok Wonokairun.

Ambek Bunali jantunge wong loro iku diperikso maneh, tibake pancene sik kuat. "Lak wis tak kandani, sampeyan sehat wal afiat. Ojok khawatir."

"Suwun dok. Piro ongkose ?" takok Wonokairun.

"Sepuluh ewu ae, wong sampeyan iku asline sehat." Jare Bunali.

Mari ngono arek loro iku pamitan mulih.

Seminggu maneh, wong loro iku teko maneh nang dokter Bunali. Persis koyok seminggu kepungkur, njaluk diperikso jantunge, mari ngono njaluk dipantau pas main.
Bunali wis mulai ngersulo, tapi yo sik dituruti.

Mari oleh rong ronde, Wonokairun ambek Mbok Cempluk metu ngguya-ngguyu.
"Yok opo dok, aman ae tah?" takok Wonokairun.

Ambek Bunali jantunge wong loro iku diperikso maneh, tibake pancene sik kuat. "Koyok minggu wingi, sampeyan sehat wal afiat. Ojok khawatir."

"Suwun dok. Piro ongkose ?" takok Wonokairun.

"Sik tah mbah, aku katene takok. Sampeyan lak wis tak kandani lek sampeyan iku sehat, laopo bolak-balik teko rene ngongkon aku mentelengi sampeyan main. Masio elek, aku iki dokter rek !!, dhudhuk wasit smack down." Bunali mulai purik.

"Ngene lho dok, aku iki wis muteri sak Suroboyo, Mbenjeng, Balungbendo, Ndhiwek sampek Peterongan.
Gak onok sewa kamar sing ngisore sepuluh ewu ."
Mbecak

Bosen ngemis, saiki Wonokairun mbecak. Be'e hasile luwih akeh pikire.

Pas mancal ambek tingak-tinguk golek penumpang, moro-moro Ono turis bule nyeluk.

"Come ...please . . ." jarene bule ambek ngawe becake Wonokairun.

"Kamplis... ??? . . .wah salah, sing bener iku Klampis mister..cedhake jalan Mletho kono lho . . ." jare Wonokairun.

"Pardon me..??" bulene bingung.

"Parmi ..?? Oalah Parmi tah ? Iyo weruh aku omahe." jare Wonokairun ambek ngguya ngguyu.

"What ??!!" bulene sik bingung.

"Kuat ??? . ..yo kuat rek, masio wis tuwek tapi sik tahes iki . ." jare Wonokairun ambek mantuk mantuk.

"Lets go !! . ." jarene bule mantuk-mantuk pisan.

"Pekgo !! . .wok kemalan rek !! wong ngomong limang ewu ae athik boso mandarin barang. Oke Mister !!" jare Wonokairun.

Mari bulene munggah, Wonokairun langsung nyengklak becake.

Bareng wis mlebu Klampis gang buntu, Wonokairun langsung bengok-bengok.

"Diiinnn !!! Bruuuudiinnnn !!!! Ono wong bule nggoleki bojomuuuuu .!!!!"
Quote:


duwe omah taemoticon-EEK!
KESANTAP BAL GOLF

Mat Pithi agek mlaku-mlaku ndhuk pinggir lapangan golf. Moro-moro onok bal golf ngenani, Mat Pithi langsung klintingan gulung-gulung ndhuk suket ambek nyekeli tangane loro-lorone ndhuk kathoke.

Tibakno sing main golf cewek loro, langsung marani Mat Pithi "Cak, cak, wah njaluk sepurane yo. Gak sengojo soale awak-awak iki lagek belajaran". Salah sijine cewek ngomong "Kene tak tambanane cak, wong aku ahli therapy phisik".

"Gak usah ning, engkok yo waras dhewe" jare Mat Pithi ambek tangane loro-lorone pancet nutupi kathoke.

Tapekno cewek mau pancet mekso kate nambani, lha wong ahli therapy phisik hare.

Akhire Mat Pithi setuju. Cewek mau terus nglebokno tangane ndhuk kathoke Mat Pithi, wiwit mijet-mijet gandhule.

Let sauntoro ceweke nakoki "Piye cak, wis kroso enak gurung?"

Jare mat Pithi "Ya, wis, wah uenak tenan. Tapekno JEMPOL TANGANKU SING KENEK BAL GOLFMU JIK KUEMENG
Diubah oleh sucramsonga
[Nginceng

Kamut, Gempil ambek Togog enak-enak cangkruk di sore hari.
Moro-moro Romlah, anake Pak Imron, liwat numpak sepeda.
Arek telu iku langsung ngowo ndhelokno.
" Arek ayune koyok ngono lek turu yok opo yo ?" jare Kamut.
"Lek turu yo merem rek. Lak mosok koyok awakmu, lek turu nyengir koyok jaran"
jare Gempil.
"Maksudku, klamben tah gak ngono lo". jare Kamut.
"Lek ngono, engkok bengi diinceng tah ?" jare Gempil gunggungan.
"Wah iyo rek tepak rek." jare Kamut.
Lha Togog iku awake gedhe tapi wonge gocik.
"Gak melok-melok aku. Mboke sangar rek. Kapanane Soleh digebeg duren raine bundhas kabeh" jare Togog.
"Omahe lak tingkat. Ngene ae. Awakmu lak gedhe tah. Tugasmu nggendhong aku ambek Gempil. Aku sing ndhik ndukur.
Lek wis ketok, aku nyeritakno nang Gempil, terus Gempil nyeritakno nang awakmu." jare Kamut maneh.
"Yo wis setuju." mari ngono arek telu iku buyar ngenteni bengi.

Bengine, sesuai rencana Togog sing paling ngisor, mari ngono Gempil ndhik tengah terus Kamut paling ndukur.
"Areke lagi surian" Kamut mulai cerito.
"Areke lagi surian" Gempil nerusno ndhik Togog.
"Yo tah?." jarene Togog.

"Areke lagi bukak klambi" Kamut mulai cerito.
"Areke lagi bukak klambi" Gempil nerusno ndhik Togog.
"Mosok se?." jarene Togog, ambek sikile mulai kemeng.

Moro-moro Togog ndhelok onok sentolop seko kadhoan.
"He rek onok Hansip, age cepetan" mari ngono arek telu iku semburat ndhelik.
Mari ngono, Hansipe nggoleki gak ketemu. Onoke mek karung telu.
Ambek Hansipe karunge disuadhuk.
Sing pertama isine Kamut, pas disadhuk munine "Meeoong."
"Oooh kucing tibake" pikire hansipe
Sing keloro isine Gempil, pas disadhuk munine "Guk..guk!."
"Oooh kirik tibake"
Lha sing terakhir iku isine Togog, bingung katene muni opo.
Bareng disadhuk dhadhak munine " Kentaaang !".
Diubah oleh sucramsonga
Nostalgia

Pas wayahe bulan purnama, Muntiyadi ngejak Romlah ngelencer nostalgia numpak bronpit. Mari ngono, arek loro iku tekan mburine pabrik paku.
"Dik, yok opo lek awake dhewe mbaleni lakon limang tau kepungkur pas pacaran biyen ?" jare Muntiyadi.
"Iyo cak, setuju." jare Romlah.
Mari ngono, Romlah dilungguhno ndhik pager wesi mburine pabrik paku iku.
Terus ambek Muntiyadi, Romlah dijak indehoi koyok jamane pas pacaran biyen. Moro-moro, Romlah lunjak-lunjak ambek awake horeg kabeh. Ndelok bojone giras ngono, Muntiyadi tambah semuangat. Wis oleh rong ronde, akhire arek loro iku nggeblak ceblok ndhik suket.
"Waduh dik, awakmu kok cik girase " jare Muntiyadi.
"Iyo cak, limang taun kepungkur, pager wesine gak onok setrume. ."
Diubah oleh sucramsonga
KOPI PANAS TELUNG ATUS ...

Mat Pithi mari lunga kloyongan, wong ancen tukang becak, rek, yo genjot sana genjot sini. dasar hawane Suroboyo akhir-akhir iki puanas sekaleee (wong wit-wit, masiyo wis umure puluhan tahun, kudu dikethok dadi mik 2 meter, supoyo gak nyundul kabel listrik. Lho disik endi se wong sing narik-i kabel mau mbarek wit-wit mau?).

Mat Pithi mampir ndik warung cidek Kembangkuning (sing nek bengi akeh balon-e, lan podo pating kleler lan klekaran ndik bong cino), takon. "Kopine sing adem pinten, yu Is?' (wong kenal, kok).

'Adem limang atus' (karep-e ngono sih ambek es batu)

'Nek sing panas ?'

'Sing panas telung atus!'

Duwik-e Mat Pithi cumak petang atus. Kate tuku sing adem cek seger kok kurang. Diputusno ae tuku kopi sing panas ae. Babah, wis, pokok isok ngombe, pikire.

'Sing panas mawon, yu...'

Yu Is ngedoli kopi panas kanggo Mat Pithi. Banyu panas mongah-mongah saka ceret sing ndik kompor disokno ndik cangkir. 'legi tah cak Mat ..' takone rodok lembeng.

'Sing legi, yu... Manis, koyok sing dodol...'

Kopi jik panas-panas, mongah-mongah, digoglok ae mbarek Mat Pithi.

Yu Is, ndelok koyok ngono iku mau aruh-aruh 'cak Mat... yok nopo se sampeyan niku. Wong kopi jik panas kok disantap ae. Mbok ngenteni adem opo-o...'

Jare Mat Pithi 'Lhe.... peno kate mbujuk-i aku to ?'

'Mbujuk-i yok opo, se, cak...'

'Lha engkok nek kopiku wis adem kaet tak ombe, lak mbayar limang atus aku...'
Diubah oleh sucramsonga
GAK NGIRO CAK, PENO IKU PINTER NDONGA ..

Sawijining dino Mat Pithi ditelpon Marpuah pacare.

Marpuah: "Cak, engkok bengi peno tekoo mrene yo. Bapak mbarek Ibuku kate lungo luar kota nginep. Peno sanguo klambi opo ae lah, pokoke peno nginep kene."
M.Pithi (suenenge gak karuan): "OK Marp. Engkok jam pitu aku teko"

Mat Pithi buru-buru nang apotik kate tuku kondom.

M.Pithi : "Pak, aku tuku iki pak" (ambek ngacungke tangane mergo isin)
P. Aptk: "Tuku opo nak ??? Inhaler tah???"
M.Pithi: "Dudu, tapi iki lho....."
P. Aptk: "Opo ? Balsem tah ?"
M.Pithi: "Aduuhh pak iku lho (ambek bisik-bisik) kondom"
P. Aptk: "Ooh iku ta, kate pilih sing endi? Sing short time, long time opo glow in the dark?"
M.Pithi: "Ah embuh pak aku gak ngerti, opo ae lah"
P. Aptk: "Kate gawe sedhilut opo sewengi?"
M.Pithi: "Wah yo sewengi pak"
P. Aptk: "Ha ha ha, nek ngono iki sing long time ae"
M.Pithi: "Yo wis, tuku situk ae"

Mari mbayar Mat Pithi buru-buru lungo. Penjaga apotik sempat ngomong "Sukses yo nak". Batine Mat Pithi "Wuik sueneng aku didongakno sukses".
Bengine pas Mat Pithi tekan omahe Marpuah, ndhik ruang tamu Marpuah ngomong "Cak wah sorry ya, Bapak Ibuku gurung budhal je"
M.Pithi: "Gak popo, paling-paling dhilut engkas podho budhal"

Gak sawetoro suwe teko njero ngomah Marpuah diceluk ibune : "Mar, ayo mangan bengi sik, iku koncomu dijak pisan". Marpuah ngajak Mat pithi mangan, sakjane M.Pithi ya rodok sungkan. Ndhik meja makan kumpul Marpuah, Mat pithi, Bapak ambek Ibune Marpuah.

Bapak: "Wis koyok biasane, sadurunge mangan kita mesti berdoa. Cobak saiki sing mimpin doa tamune Marpuah, ayo nak."

Mat Pithi langsung moco doa ndermimil, sak menit, rong menit...sampek seprapat jam lagek rampung.

Marpuah (mbisiki Mat Pithi): "Wah gak nyongko cak lek peno pinter ndonga"
M.Pithi (balik mbisiki Marpuah): "Aku yo gak nyongko lek bapakmu iku tibakno PENJAGA APOTIK
Diubah oleh sucramsonga
MAT PITHI KALAH TOTOHAN

Posoan wis mari. Mat Pithi atine lega gak karuwan. Yok opo katene gak lega, wong sak iki Dolly wis oleh bukak maneh, sak wise kenek peraturan kudu tutup sak wulan penuh merga posoan wingi iko. Lha sak wulan njejet gak sobo Njarak (Dolly), bayangno ae cekot-cekote utek-e Mat Pithi.

Tapi, wong yo akeh sing mulih riyoyo, masiyo Njarak bukak, yo jik sepi. Cumak yo jik lumayan, timbang ndik omah mek ndelok bojone, Saropah, sing mek dasteran thok, kathik mambu lenga gas thok.

Mlebu ndik Bar Barbara, Mat Pithi langsung njujuk meja pojok, sing biasa dipanggoni. Lungguh ijen, mbarek klepas-klepus rokokan, ditunggoni bir rong botol.

Gak suwe onok wong, setengah tuwo, mlakune wis sempoyongan, ketok nek wis mabuk berat. Mbarek glegeken bolak-balik, wong mau nyidek- Mat Pithi. Lungguh bruk nang kursi sebelahe Mat Pithi, karo ngomong.

'Yok opo, Guk. Waras ae tah peno'
'Waras, cak'
'Cik ngganthenge awake peno sak iki, guk'

Mat pithi yo rodok bingung, tapi tetep ae mbalesi omongan. Biasa tah, arek Suroboyo lak blater nek mbarek wong liya. Masiyo tah durung kenal.

'Wok..., peno isok-isok ae cak', jarene Mat Pithi.
'Lho, endak, guk, temenan, nggantheng temen awakmu sak-iki'

Gak suwe wong mau ngejak totohan Mat Pithi, jarene 'Guk, aku tukokno bir sak botol, totohan, aku lak isok nyokot mataku sing kiwa'

Mat Pithi wis ngira, wong iki sempel. Utawa paling gak wis gak bek pikirane, merga mabuk. Endi onok wong isok nyokot matane dewe?

'Ayo, wis. Nek peno pancen isok nyokot moto peno sing kiwa, tak tukokno bir sak botol', jarene Mat Pithi.

Dancuk ! Dasar wong sekarat, batine Mat Pithi. Yok opo katene gak isok nyokot matane sing kiwa, lha wong moto sing kiwa mau palsu. Moto mau dicoplok, terus dicokot.

Yok-opo yok-opo, sing jenenge totohan, yo totohan. Mat Pithi kalah. 'Dancuk, dibujuki wong mabuk', batine. Wong mau ditukokno bir sak botol, langsung diglek entek.

Ambek glegeken, wong mau kanda 'Suwun, guk. Ojok dikiro awak iki mabuk, rek. Durung iki. Totohan maneh tah. Aku isok nyokot motoku sing tengen. Wani peno totohan sak botol maneh?'

Sempel, batine Mat Pithi. Wong iki mosok matane loro karo palsu kabeh. Mau sing kiwa genah palsu, lha sing tengen. Nek palsu pisan mosok eruh dalan tah, pikire.

Mat Pithi, sak iki wis rumangsa menang. Wong cumak mungsuh wong mabuk ae, dik....

'Ya, wis. Dadi'

Mari ngono....

O... dobol, wong gendeng mabuk. Dibijuki maneh...
Lha yok opo, wong iku mau moro nyoplok untu palsune, terus digawe nyokot matane sing tengen....

Prei sak wulan gak sobo Dolly, kedadeyan dibujuki wong mabuk.
Diubah oleh sucramsonga
RESLITING

Muslikah, arek seksi. Budhal kantor numpak bis kota nggawe rok sepan sing ngapret. Yo kangelan to nek katene munggah undag-undagane bis.

Tapi rok-e Muslikah onok reslitinge. Dadi nek kepengin mlangkah rodo amba ya reslitinge rodok dislerek mbukak sithik.

Masiyo iki yo koyok ngono. Kate munggah undag-undagane bis lak kudu munjuk tah sikile, gak isok. Rislitinge rodok dislerek cek mbukak thithik. Nyobak katene mlangkah munggah maneh, gurung isok. Dislerekno maneh. Pancet jik durung isok. Dislerekno rodok mbukak maneh, pancet ae.

Muslikah kaget bareng onok wong lanang, Mat Pithi, biasa, arek sempel iki, ujug-ujug mondhong Muslikah munggah bis.

Muslikah kaget, morang-moring: 'Peno ojok kurang ajar, yo. Ujug-ujug, gak kenal, kathik mondhong wong. Sida tak laporno pulisi sampeyan'.

Jare Mat Pithi, mbarek klecam-klecem:' Kurang ajar endi se ning, mondhong ngangkat peno munggah bis ambek peno tak etung wis onok ping telu kliwat nylerak-nylerekno resliting clonoku munggah-mudun kaet maeng. Lha nek kecepit gadahan kula, yok nopo sampeyan? Enten tah pulisi sing purun ngobati burung-kecepit-slerekan?'

Oh... dadi kaet maeng iku dudu slerekanku tah sing tak bukak? pantes ae pancet gak isok mlangkah munggah bis
Diubah oleh sucramsonga
HUKUMAN MATI

Mat Pithi kate diukum mati. Dek-e sak konco, onok telu, merga perkara obat bius, ya kepeksa kudu njalani keputusane pengadilan mau.

Berhubung iki penjara demokratis, lan menjunjung HAM, mulakno untuk pelaksanaan ukuman mati mau disediakno pilihan, terserah endi sing dipilih, sesuai dengan hati nurani dan kemaslahatan bersama.

Pilihan mau onok telu, dibedhil endase, cekno muncrat kabeh isi utek-e. Opo digantung nganti melet. Pilihan sijine maneh, iki rodok suwe matine, disuntik virus AIDS.

Kancane sing siji milih dibedhil ae. Bareng ambek bengoke, 'MERDEKA !!', bedhil muni, 'DOR !'. Utek-e muncrat, arek iku langsung tebal, gak kathik kejet-kejet.

Sing sijine milih digantung. Tali dipasang ndik gulune, lantai ndik ngisore langsung mbukak. Arek sing maune pethitha-pethithi, langsung mendelik, melet.
Sikile rodok kejet-kejet, mari ngono gulune nekuk, bablas, wis...

Terakhir, Mat Pithi.

Arek iki milih disuntik virus AIDS ae. Masiyo dikandani, nek penderita AIDS iku akan mengalami siksaan sakit sing suwe, blas gak mangsah. Pokok-e milih disuntik virus AIDS. Titik !

Dokter sing kate nyuntik teka. Mat Pithi, durung-durung wis ngakak, nyepelekno.

Jarum suntik wis diiseni cairan virus AIDS, Mat Pithi tambah ngguyu cekakakan gak mari-mari.

Disuntik ping pisan, tambah banter ngguyune. Disuntik maneh, tambah ginjal-ginjal koyok wong gendeng. Ngguyu diget-getno.

Doktere takon, 'Onok opo sampeyan kok ngguyu?'

Mat Pithi tambah ngakak banter.

Dokter: 'Sampeyan gak wedi mbarek virus AIDS, tah?'

Mat Pithi nyauti: 'wedi? Gendeng-a!! Gak wedi aku. Ayo suntiken maneh'

Dokter: 'Opo-o kok gak wedi?'

Mat Pithi : 'Coploken kathok-ku iki. Deloken. Wong aku wis nggawe kondom. Jare nek nggawe kondom gak bakalan ketularan AIDS, he.......'

Mat Pithi ngakak terus ....

(sak iki bekne wis mati, antarane)
Diubah oleh sucramsonga
Halaman 3 dari 29


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di