alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / REGIONAL / All / ... / Surabaya /
[SHARE] Humor Suroboyo
5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/579ad0f09e740462408b456a/share-humor-suroboyo

[SHARE] Humor Suroboyo

Lihat Isi Thread
Halaman 2 dari 29
Argowilis

Onok wong papat podho gak kenale numpak sepur Argowilis jurusan Suroboyo Bandung.

Sing pertama ibu-ibu umure sekitar 60an. Ketokane termasuk keluarga ningrat lek ndhelok pacakane.

Sebelahe ibu-ibu iku onok cewek ayu koyok covergirl majalah umure sekitar 20an.

Ndhik ngarepe ibu-ibu iku mau onok tentara berseragam dinas, lengkap karo tanda jasane. Pokoke berwibawa, umure 50an.

Sebelahe tentara mau onok arek lanang gondrong umure 25an. Ketokane rocker.
Selama perjalanan, wong papat iku ngobrol macem-macem.
Sampek moro-moro sepure mlebu terowongan athik lampune mati, dhadhi petengan pol. Wong papat iku malih meneng kabeh.
Gak sui moro-moro onok suoro pipi disun terus mari ngono suorone wong dikaplok PLAK..!!!. Wis mari ngono sepi maneh.

Sing ibu-ibu iku mau mbatin," Wah hebat arek wedhok sebelahku iki, isok menjaga harga diri, gak gelem diperlakukan sembarangan".

Sing arek wedhok sebelae yo mbatin pisan,"Gak salah tah, sing ngesun mau iku, wong onok arek ayu koyok aku kok malah nenek-nenek tuwek sing disun".

Lha sing tentara iku ambek ngusap-ngusap pipine sing kenek kaplok melok mbatin pisan,"Jangkrik, gak melok ngesun tapi kenek kaplok. Dikiro aku pengecut tah, lek aku gelem gak usah ngenteni peteng. Wah tersinggung aku".

Arek rocker iku karo ngempet ngguyu melok mbatin pisan,"Kapan maneh rek, isok ngaplok kolonel gathik konangan. Padahal sing tak sun mau iku tanganku dhewe".
Diubah oleh sucramsonga
PITIK HOMO

Ceritane tentang sebuah peternakan ayam.
Iki crita pitik-pitik ndik peternakane Mat Pithi. Ndik kono onok 25 pitik babon karo situk pitik jago, tapi wis ngurak, tuwo. Ndelok pitik jagone wis tuwo koyok ngono iku mau, sing mestine wis gak isok diarepno isok nglakeni babon sing sak mono akehe, Mat Pithi mutusno tuku jago situk maneh, sing jik enom.
Ndelok onok jago anyar, kathik jik enom, kabluk-ane mesti yo jik get, jago tuwo mau rumangsa kalah saingan. Biasane isok numpak-i babon selawe, hare... Iki kok onok arek nom. gak urung, babaon-babon yo ngrubung jago enom mau, kepengin ngrasakno dilakeni. Jago tuwo yo cemburu berat, guk ! Sopo gak mangkel, ndelok jago enom mau bolak-balik nyengklak babon-babon nganyeng mau iku.
Jago tuwo nyidek-i jago enom. "Dik, masiyo awakmu jik gagah, yo ojok serakah opo-o. Mosok babon selawe dipek kabeh, rek...."
Jago enom, sumbung, ngomong "Sak karepku tah, lik. Kate tak tumpak-i kabeh tah enggak, lak opo jare aku, tah. Opo maneh sing cidek-cidek aku yo pitik-pitik wedok iku dewe. Maeng mulo, tah, peno iku ojok loyo ngono. Pitik jago kok nyekuthuk koyok ngono, lik...", sinis.
"Iyo ae awak-awak iki wis umur akeh, cung. Biyen opo-o jik enom. Wedok-an selawe iku sopo sing numpak-i. Yok opo nek koen 15 aku sepuluh?"
"Gak isok, cak....."
"Wis, peno 20 aku limo ae", penjaluk-e jago tuwo memelas. Timbang enggak.
"Gak isok. Selawe iku aku kabeh...", pitik enom jumawa.
"Wis, aku 2 ae, peno sing 23", pitik tuwo tambah memelas.
"Gak isok ! Titik !"
Pitik tuwo nelongso. Biasa numpak pitik selawe, sak iki siji-sijio ae gak kumanan babar blas. Kabeh dipek jago enom.
"Wis ngene ae", jare jago tuwo. "Yok opo nek nganakno pertandingan. Sing menang oleh numpak-i pitik 25 kabeh, sing kalah ngaplo. Yok opo". Pitik jago tuwo nantang.
Nantang ? Batine jago enom. Pitik wis loyo karek matek-e ae kathik ngejak pertandingan ? Gak salah tah iki ?
"Ayo. Kate pertandingan opo, lik, tak ladeni"
"Mlayu !", jare pitik tuwo.
Mlayu ? Pitik tuwo koyok ngono iku ngejak balapan mlayu ? Wong mlaku ae wis srentengan ?
"Ayo !"
"Tapi aku njaluk syarat", jare jago tuwo.
"Opo syarate ?"
"Aku lak wis tuwo, tah. Aku tak mlayu disik. Nek wis kacek 10 meter, kaet koen mulai mlayu".
Cumak 10 meter ? Lha masiyo seket meter, tah, pasti isok tak uber. Ngono batine jago enom. "Ya wis. Ayo !".

Pitik loro mau mulai ancang-ancang. Pitik tuwo mulai mlayu ndisik-i. Begitu kacek 10 meter, pitik enom baru mulai mlayu. Tambah suwe jarak-e tambah cidhek. Pitik tuwo ambegane wis senen-kemis, mlayu, tapi yo gak isok banter. Tambah suwe jarak antarane pitik tuwo mbarek jago enom tambah cidhek.
Bareng karek sak meter maneh, ujug-ujug onok suwara bedhil "DER !". Pitik enom njengkang kenek bedhil manuk mau. Endase meh pecah keterjang timah pelurune bedhil manuk mau. Kejet-kejet sedhela, terus mati. Kukut wis ! Sing nembak mau Mat Pithi. Lho, ola opo ?
Mat Pithi nyidek-i bangke-ne pitik jago enom sing wis mati mau. Gak tambah ditulungi tah yok opo, malah ditendang-tendang, mbarek misuh-misuh. "Pitik jancukan. Wis ping sepuluh sak wulan iki aku mateni pitik. Angger-angger tuku mesti kliru pitik homo. Gak gelem numpak-i babon, malah nguber-uber pitik jago tuwo thok ! Dobol !"
Diubah oleh sucramsonga
SAYANG, MANIS, KEKASIHKU

Kapan ika Dul Kimpong mampir nang omahe Mat Pithi. Dasar kanca lawas, ya disuguhi mangan barang.
Pas ngladeni mangan, Dul Kimpong heran ndelok cik mesrane Mat Pithi mbarek bojone, Saropah. Pamer tah yok opo arek iki, ngono batine Dul Kimpong.

Cobak tah,

'Duh, masakanmu enak tenan, sayangku...'
'Tulung, gawakno kopiku mrene, manis...'
'Duh, kekasihku, cik ayune nek pas ngene iki...'

Ngono iku mau, lho pembaca….
Dul Kimpong gak tahan, terus takon.

'Peno cik mesrane mbarek bojo peno, cak...'
'Dapak-an ngono, wong wis onok telung taun iki aku lali mbarek jenenge, kok. Kate nyebut jeneng kuwatir kliru mbarek jenenge gendakanku'

E... alah... Mangkakno.... Mat.. Mat...
Diubah oleh sucramsonga
Aku poleh pengen dadi news anchor nang TV iki om emoticon-Ngakak

Quote:


Jin

Mari kekeselen ngerombeng gak oleh-oleh, Kayat katene ngaso ngisore wit
asem, mripate nguantuk, sikile kemeng, wetenge lue.
Sik tas katene keturon, dhadhak sikile ngincak botol. Bareng botole
dijupuk dhadhak metu beluke, Kayat mencolot kuaget.

"Hua ha ha ha, jenengku jin botol, telu panjalukmu bakal tak turuti," jare
jine.

"Gak percoyo aku, paling kon kate mbujuki aku. Biyen aku iki guanteng lan
sugih, lha saiki aku malih ireng mlarat koyok ngene iki mergo dibujuki
ambek jin" jare Kayat.

"Lho biyen iku be'e awakmu pethuk ambek jin kaspo, lha aku iki lak jin
apikan tah, dhadhi wis gak usah khawatir.
Opo maneh awakmu wis kadung koyok ngono, gak bakal isok luwih soro maneh, wis tah gak rugi pokoke.
Lek gak percoyo, cobaken dhisik ae njaluk opo" jare jine maneh.

"Yo wis, awas lek awakmu mbujuki. Tak gibheng kon !!!. Sing pertama, aku
kepingin ndhuwe dhuwik sak karung," jare Kayat

"Meremo dhiluk.." jare jine. Ting... Pas melek moro-moro ndhik ngarepe
Kayat wis onok dhuwik sak karung, seket ewuan kabeh.

"Sik gak percoyo tah awakmu, saiki njaluk opo maneh .. ?" jare jine.

"Saiki .... aku njaluk omah mewah sak montore, pokoke lengkap sembarange." jarene Kayat.

"Meremo dhiluk.." jare jine. Ting... Pas melek moro-moro Kayat wis nang
njero omah mewah. Kayat sueneng gak karuan.

"Lha saiki kari sithok panjalukmu sing isok tak turuti, pikiren sing
temenan cik gak getun" jare jine.

Ambek merem-merem mbayangno, Kayat njaluk,"Aku kepingin kulitku malih
putih wudho dirubung wong wedhok akeh".

Pas katene melek, samar-samar Kayat krungu suorone wong wedhok rame ambek keroso awake dicekel-cekel. Tapi kok mambu iwak pindang, pikire Kayat mulai curiga.

Bareng melek, Kayat kuaget lha kok wis nang tengah pasar, tibake Kayat wis
dhadhi tahu. . .
Diubah oleh sucramsonga
Karambol

Sudjak pamitan ambek bojone kate tuku rokok sedhiluk.
Mari tuku rokok, dhadhak Sudjak kepethuk bekas pacare biyen.
Gak keroso enak-enak sir siran dhadhak wis jam rolas bengi.

"Waduh blaen iki, isok mencak-mencak bojoku. Aku njaluk wedhakmu sithik." jare Sudjak ndhik bekas pacare.

Mari njaluk wedhak, Sudjak pamitan mulih.

"Ndhik endhi ae peno iku Cak, tuku rokok nang Hongkong tah ?" bojone mulai purik.

"Ngene lho dhik, mari tuku rokok aku pethuk cewek ayu terus dijak sir siran sampek lali mulih" jare Sudjak.

"Cak.. cak.. modelmu ae athik sir siran barang.. sik ndhelok tanganmu !!!" jare bojone Sudjak.

Pas didhelok, tangane Sudjak putih kabeh.

"Kaspo thok . .!!! Mene sampek konangan karambol maneh awas kon yo !!!"
Diubah oleh sucramsonga
“Rp. 200,000”

Sore-sore jam 3 onok tamu teko omahe Cak No.

"Kulo nuwun. Aku Kusen ning. Cacakmu onok tah ?" jare tamune.

"Sik durung mulih.. diluk ngkas paling, pinarak sik cak.." jare bojone Cak No.

Mari ngono arek loro malih asik ngobrol ambek ngenteni Cak No mulih.
"Sik tah ning, lek tak sawang-sawang sampeyan iku ayu lho athik seksi
pisan'' Kusen mulai ngerayu.

"Peno jok macem-macem lho, tak kandakno bojoku tebhal sampeyan" jare bojone Cak No.

"Ngene lho ning, aku wis gak tahan maneh. Lek aku oleh sun pipi sampeyan
pisan ae, dhuwik satus ewu iki jupuken" jare Kusen ambek ngetokno seket
ewuan loro.

Pikire bojone Cak No, mek disun thok ae, gak bakal konangan, opomaneh jamane krismon lak lumayan tah.

"Yo wis, tapi diluk ae yo". jare bojone Cak No. Mari ngesun, Kusen
ngekekno dhuwike.

"Tapi ning, aku sik gak lego lek gak ngesun karo-karone. Lek oleh ngesun
sitoke, tak kei satus ewu maneh" jare Kusen.

Pikire bojone Cak No, yo gak opo-opo se, paling mek diluk koyok mau. Mari
ngesun, Kusen ngetokno satus ewu maneh.
Bojone Cak No sueneng gak karuan, "Sing iki pisan cak... gae bonus", jarene.

Mari ngono Kusen terus pamitan alasane kesuwen ngenteni Cak No gak teko-teko soale katene arep onok urusan liyo.

Gak sui, Cak No mulih. "Cak mau onok konco sampeyan teko jenenge Kusen, wonge antik pol.." bojone cerito.

"Oh iyo pancen mbethik arek iku.. Jarene kate nyaur utang rongatus ewu, wis
dibayar tah ?."
Diubah oleh sucramsonga
ga oleh pekiwan ga sido cerito emoticon-Mad
Hohohihe emoticon-Ngakak

Quote:


waduh bahasae akeh bahasa sepuh e cik
boso suroboyo ae om emoticon-Ngakak
Pas njaluk stempel dekan nang TU fakultas,
wes gopoh kabeh, gak mood guyonan ak. malah dijak ndagel ngelawak emoticon-Hammer
A = Aku (Sby, 24, Shemale)
W = Wong TU, (emak-emak, paruh baya, umur nisore bojoe modat titik lah paling emoticon-Big Grin)W: "Lho mas, aku koyok tau sering ketok sampean mas"
A: "lhoo.. iya ta? emang dimana buk?"
W: "di tivi mas"
A: "haha bukan bu" (batinku, jancuk dikiro artis. artis bokep be'e wkwkwk)
W: "lho iyo mas, koyok wong india sampean"
A: "waduh bukan bu, asli sini saya bu"
batinku, cok! untung gak dikiro wong ethiopia emoticon-Big Grin

W: "wah yo gak mungkin mas, praen koyok sampean ga mungkin asli wong Indonesia"

(cukk.. wong iki rekk. dikandani ngacengan emoticon-Hammer )
A: "haha" (wes mulai gak tak reken)

pas wes ape metu ruangane, diceluk maneh aku.buanter sisan nek mbengok.
sampek sak ruangan noleh aku kabeh emoticon-Hammer

W: "eh mas.... tapii onok keturunan India kan??"
A: "iya bu, kakek saya asli orang India"
(timbang eker-ekeran, mending tak iyoi ae wes cek wonge seneng emoticon-Hammer)
W: "Nahh!! Pantes!! yowes nek ngono mas"

Cok wasuu emoticon-Hammer2
Quote:


Cuk open mic nang kene nang grup lah wes suwe gak open mic awkmu kwkwkw
Tpi lucuuuuu ho wkwkwkwk emoticon-Ngakak (S)


Request menek genteng opo jnge bacok an ho
Diubah oleh sokie
Quote:wkwjwkwkwk stand up commedy nang kene mas tak jaluk kursi sek mas...lanjut kuen emoticon-Toast
Quote:


males, enak nang kne nambah postingan emoticon-Stick Out Tongue
Quote:


wkwkwk matamu
sharen crito lucumu ho emoticon-Big Grin
aku onok crito lucu
pas iko onok bocah lewat sungai trus ketemu mbah" lagi mancing. lha mbah e iki lagi emosi soale ga oleh" iwak trus moro" bocah e takok

bocah : lagi lapo mbah ?
mbah : lagi mancinglah GOBLOG
bocah : wes oleh iwak a mbah ?
mbah : kon buta tah ? dorong oleh ngono lho GOBLOG
bocah : lha umpan e gae opo mbah ?
mbah : gae cacinglah GOBLOG
bocah : lha coba ae gae pizza mbah ngkok lak oleh iwak
mbah : emang iso ??
bocah : yo ga iso lah GOBLOG (karo emoticon-Ngacir )

gara" kaget diGOBLOGno bocah trus mbah e kenek serangan jantung trus modar. trus ndek jero kubur mbah e ditakoki malekat

malekat : mbah, pas ndek dunyo due agama ga ?
mbah : yo duelah GOBLOG
malekat : lek ngomong seng sopan mbah, sopo ero iso orep neh
mbah : emang iso ngono ??
malekat : yo ga isolah GOBLOG

emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk
Quote:


seng menek genteng lo ho , opo duit 100 ewu an emoticon-Ngakak (S)
Diubah oleh sokie
Quote:


comic e perform ta ho ? emoticon-Ngakak
Quote:


iyo ho open mic nang kene emoticon-Ngakak (S)
Quote:


mencoba merambah dunia internasional de'e emoticon-Ngakak
materi ne akeh, sek nyiapno paleng
Halaman 2 dari 29


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di