alexa-tracking

Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/564813afc1cb17d31f8b456d/syarat-poligami-ala-ustadz-arifin-ilham
Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham

Poligami bukan perkara gampang. Tak semua pria mampu beristri lebih dari satu. Ustaz Arifin Ilham membagikan pengalamannya mempunyai istri lebih dari satu.

Ustaz Arifin memberikan peringatan jangan main-main dengan poligami. Suami harus mampu menjadi imam yang layak diteladani lebih dulu. Persiapkan ilmu, terutama kewajiban dalam berpoligami.

Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
"Jangan melangkah tanpa kesiapan istri pertama. Pahamkan pada keluarga terutama anak-anak," kata Ustaz Arifin lewat akun Facebooknya, Jumat (13/11).

Dia juga berpesan agar memperbanyak salat agar dalam melakukan poligami iman lebih dominan dari napsu. Ustaz Arifin pun meminta semua istri dinikahi secara resmi dan terdaftar di KUA untuk memberikan kehormatan, dan kepastian. Jangan sampai hanya nikah siri.

Jangan pernah condong pada salah satu istri. Jangan menyakiti dan sayangi keduanya. "Kenalkan, persaudarakan keduanya hingga saling sayang," kata Arifin.

"Jangan main-main dengan hukum Allah, kalau tidak mampu lebih baik bersabar dan berbahagia dengan cukup satu istri!"

http://www.merdeka.com/peristiwa/ini...fin-ilham.html

DAHULU RASUL BERPOLIGAMI KRN MEMBANTU PARA JANDA DI TINGGAL MATI SUAMI KRN BERPERANG & TAK MAMPU
KINI BERPOLIGAMI "RUMPUT TETANGGA LEBIH HIJAU/KECE" emoticon-Mad (S)

KENYATAANNYA [MISI MELENCENG] :

Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
Luthfi dan istri ke 2

Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
Anisa matta dan istri ke 2

Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
Gatot dan istri ke 2

Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
AA Gym dan istri ke 2

Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
Ustadz Aswan dan istri ke 2

Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham
Kiwil bersama 2 istrinya

PEMAHAMAN:

Berikut ini nama-nama “Ummahatul-Mu’minin” menurut kronologi pernikahan mereka dengan Rasulullah SAW:

1. Khodijah binti Khuwailid RA. (556-619 M)
Status ketika menikah: Janda karena ditinggal wafat oleh 2 suami terdahulu, yaitu Abi Haleh Al Tamimy dan Oteaq Almakzomy

Periode menikah: Tahun 595M di Mekkah ketika usia Rasulullah SAW 25 tahun dan Khodijah 40 tahun.

Anak: Dari pernikahannya dengan Khodijah, Rasulullah SAW memiliki sejumlah anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi semua anak laki-laki beliau (Al-Qosim dan Abdullah) meninggal. Sedangkan yang anak-anak perempuan beliau adalah: Zainab, Ruqoyyah, Ummu Kultsum dan Fatimah.

Fakta penting: Khodijah RA adalah orang pertama yang mengakui kerasulan suaminya. Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita lain selama Khodijah masih hidup. Khodijah adalah istri yang paling dicintai Rasulullah SAW.

2. Saudah binti Zam’a RA. (596 – 674 M)
Status ketika menikah: Janda dari Sakran bin ‘Amr bin Abdi Syams yang turut berhijrah ke Habsyah (Abyssinia, Ethiopia)

Periode menikah: Tahun 631M ketika Saudah berusia 35 tahun.

Anak: tidak ada.

Fakta penting: Tujuan Rasulullah SAW menikahinya adalah untuk menyelamatkannya dari kekafiran akibat menjanda. Keluarga Saudah RA masih kafir dan dipastikan akan mempengaruhi kembali Saudah jika tidak diselamatkan.

3. Aisyah binti Abu Bakar RA. (614-678 M)
Status ketika menikah: Gadis. Aisyah RA adalah anak kandung sahabat beliau, Abu Bakar Ash-Shiddiq (Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah). Beliau adalah khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 M. Aisyah RA berumur antara 6 hingga 9 tahun ketika Rasulullah menikahinya. Tetapi mereka baru bercampur setelah Aisyah sudah cukup umur (akil baligh).

Periode menikah: bulan Syawal tahun kesebelas dari kenabian, setahun setelah beliau menikahi Saudah atau dua tahun dan lima bulan sebelum Hijrah.

Anak: tidak ada.

Fakta penting: Rasulullah SAW tidak pernah menikahi seorang gadis selain Aisyah. Tujuan Rasulullah SAW menikahinya adalah untuk mendekatkan hubungan dengan keluarga Abu Bakar (yang merupakan sahabat utama Rasulullah SAW dan merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah SAW meninggal).

4. Hafsoh binti Umar bin Khatab RA. (607-antara 648 dan 665 M)
Status ketika menikah: Janda dari Khunais bin Hudzaifah yang gugur sebagai syahid dalam Perang Badar.

Periode menikah: tidak lama setelah Perang Badar usai, tahun ke-3 Hijriyah

Anak: tidak ada.

Fakta penting: Rasulullah SAW menikahinya untuk menghormati ayah Hafsoh, yaitu Umar bin Khatab RA yang kelak menjadi khalifah kedua setelah Rasulullah SAW meninggal.

5. Zainab binti Khuzaimah RA. (595-626 M)
Status ketika menikah: Janda dari Abdullah bin Jahsi yang gugur sebagai syahid di Perang Uhud.

Periode menikah: tahun ke-4 Hijriyah

Anak: tidak ada.

Fakta penting: Zainab RA meninggal dunia 2-3 bulan setelah menikah dengan Rasulullah SAW.

6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah RA. (599–683 M)
Status ketika menikah: Janda dari Abu Salamah dengan meninggalkan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Periode menikah: bulan Syawal tahun ke-4 Hijriyah.

Anak: tidak ada.

Fakta penting: Rasulullah SAW menikahinya dengan tujuan menjaga keluarga dan anak-anak Ummu Salamah.

7. Zainab binti Jahsyi bin Royab RA. (588/561 – 641 M)
Status ketika menikah: Janda cerai dari Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah SAW.

Periode menikah: bulan Dzulqoidah tahun ke-5 Hijriyah.

Anak: tidak ada.

Fakta penting: Zainab adalah putri bibi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menikahinya atas perintah Allah SWT (Surah: Al-Ahzab QS: 33:37)

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan ni’mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni’mat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kimpoikan kamu dengan dia [*1] supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya [*2]. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

[*1] Maksudnya: setelah habis idahnya.

[*2] Yang dimaksud dengan “orang yang Allah telah melimpahkan ni’mat kepadanya” ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan ni’mat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi ni’mat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

8. Juwairiyah binti Al-Harits RA. (605-670 M)
Status ketika menikah: Janda dari Masafeah Ibn Safuan.

Periode menikah: bulan Sya’ban tahun ke-6 Hijriyah.

Anak: tidak ada.

Fakta penting: Juwairiyah RA adalah putri dari al-Harits bin Dhirar, pemimpin Bani Mustalik yang pernah berkomplot untuk membunuh Rasulullah SAW, namun berhasil ditaklukan. Juwairiyah kemudian menjadi tawanan perang yang dimiliki oleh Tsabit bin Qais bin Syimas, kemudian ditebus oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian menikahinya untuk melunakkan hati sukunya kepada Islam.

9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan RA (591-665 M)
Status ketika menikah: Janda dari Ubaidillah bin Jahsy yang hijrah bersamanya ke Habsyah.

Periode menikah: bulan Muharrom tahun ke-7 Hijriyah lewat khitbah melalui raja Najasy.

Anak: tidak ada.

Fakta penting: suami Ummu Habibah pertama (Ubaidillah) tersebut murtad dan menjadi nasrani dan meninggal di Habsyah. Ummu Habibbah tetap istiqomah terhadap agamanya. Alasan Rasulullah SAW menikahinya adalah untuk menghibur beliau dan memberikan sosok pengganti yang lebih baik baginya. Selain itu sebagai penghargaan kepada mereka yang hijrah ke Habasyah karena mereka sebelumnya telah mengalami siksaan dan tekanan yang berat di Mekkah.

10. Shofiyyah binti Huyay bin Akhtob RA. (628–672 M)
Status ketika menikah: Janda dari Kinanah, salah seorang tokoh Yahudi yang terbunuh dalam perang Khaibar.

Periode menikah: 628 M, tahun ke-7 Hijriyah.

Anak: tidak ada.

Fakta penting: Shafiyah adalah istri Rasulullah SAW yang berlatarbelakang etnis Yahudi. Sukunya diserang karena telah melanggar perjanjian yang sudah mereka sepakati dengan kaum Muslimin. Shafiyyah termasuk salah seorang tawanan saat itu. Nabi berjanji menikahinya jika ia masuk Islam. Maka masuklah ia dalam Islam.

11. Maimunah binti Al- Harits RA. (602- 681 M)
Status ketika menikah: Janda dari Abd al-Rahman bin Abdil-Uzza. Ia saudarinya Ummu Al-Fadhl Lubabah binti Al-Harits. Ia adalah seorang janda yang sudah berusia lanjut, dinikahi di bulan Dzul Qa’idah tahun 7 Hijrah pada saat melaksanakan Umroh Qadho.

Periode menikah: Dzulqoidah tahun ke-7 Hijriyah.

Anak: tidak ada.

Fakta penting: Rasulullah SAW menikahinya sebagai penghormatan bagi keluarganya yang telah saling tolong menolong dengannya. Maimunah sendirilah yang datang menemui Rasulullah SAW dan meminta agar menikahinya.

12. Mariah Al-Qibthiyah RA.
Status ketika menikah: Hamba sahaya Rasulullah SAW sebagai hadiah dari Muqauqis, seorang penguasa Mesir.

Periode menikah: 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat.

Anak: Ibrahim (meninggal dunia pada usia 18 bulan).

Dari kesemua wanita yang dinikahi Rasulullah SAW, tak satupun dari mereka yang melahirkan anak hasil perkimpoian mereka dengan Rasulullah SAW, kecuali Khadijatul Kubra seperti yang disebutkan di atas.

Namun Rasulullah SAW pernah memiliki anak laki-laki selain dari Khadijah yaitu dari seorang hamba sahaya wanita yang bernama Mariah Al-Qibthiyah yang merupakan hadiah dari Muqauqis seorang pembesar Mesir. Anak itu bernama Ibrahim namun akhirnya meninggal saat ia masih kecil.

Demikianlah sekelumit data singkat para istri Rasulullah SAW yang mulia dan luar biasa. Secara khusus Rasulullah SAW diizinkan mengawini mereka dan jumlah mereka 4 orang, batas maksimal poligami dalam Islam.

Dari kesemuanya itu, umumnya Rasulullah SAW menikahi mereka karena pertimbangan kemanusiaan dan kelancaran urusan dakwah. Jelaslah bahwa Rasulullah SAW memiliki alasan yang kuat dalam setiap pernikahannya.

Semua dilandasi atas kecintaan pada Allah SWT dan umatnya terhadap beliau. Dan semoga kita semua terbebas dari pikiran-pikiran buruk dan hasutan kaum kafir mengenai beliau. Amin.

Referensi:
Al-Quran Surah 33, ayat 37.
Ismail bin Abu Khalid dari Abu Aufan ra mendengar Rasulullah saw bersabda: “Berbahagialah Khadijah karena ia akan menerima surga dan permata yang indah, tiada pernah terdengar pertengkaran atau kesulitan di sana”. Rasulullah juga pernah menyebutkan bahwa sebaik-baik perempuan adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Begitulah sehingga Aisyah ra seringkali cemburu setiap kali Rasulullah saw menyebut-nyebut nama Khadijah.
Pernah suatu kali karena tidak tahan mendengar Rasulullah menyanjung mendiang Khadijah, Aisyah berkata: “Wahai Rasulullah…mengapa engkau selalu mengingat-ingat dia. Bukankah Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik dan lebih muda.” Mendengar demikian, Rasulullah menjawab: “Demi Allah… tidak demikian halnya! Allah tidak pernah memberikan pengganti yang lebih mulia darinya. Dialah yang beriman satu-satunya ketika semua orang mendustakanku. Dia yang menerima, dan membenarkan aku ketika semua orang mendustakanku. Dia pula yang melindungiku dengan hartanya di saat semua orang menyisihkan aku. Dia pulalah yang memberiku beberapa putra, sedang dari yang lain tidak mendapatkannya”. Sejak itu Aisyah ra berjanji untuk tidak lagi menyebut-nyebut Khadijah kecuali dalam kebaikan.
IslamIsLogic.wordpress.com
fb.com/IslamIsLogic
image-url-apps
syarat yg susah.
banyakan cuman modal nekat doang ma duit melimpah.
kyai jaman sekarang, urusan KONTHOL doang yg dipikirn,
tapi selalu brdalih dengan kalimat "sunah" emoticon-Cape d...
padahal hanya untuk menutupi NAFSU SYAHWAT mereka emoticon-Cape d...
<----------- post cantik 10101

Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham

*gw kan bukan kyai/ulama emoticon-Big Grin emoticon-Peace
makanya sah2 aja berpoligami emoticon-Ngakak (S)
\
KASKUS Ads
Ane liat youtube waktu diwawancarai juga bini2nya jawabnya seperti gak bahagia deh, jawabnya agak tertekan.

Itu kalo dihipnotis ama uya trus ditanya juga pasti jawabnya gak bahagia tuh.

Terang aja deh mana ada wanita mau dimadu, itu akal2annnya para idung belang aja dgn dalih agama.

Jaman nabi ama jaman sekarang uda beda bos, jaman skrg kl poligami itu uda pasti krn nafsu aja,
image-url-apps
Bilang aja pengen ng3nt0ttttt pke dalil2 agama

Kalau emank mau menjalankan ajaran agama lu nikahin itu janda2 miskin bukan pushtun2 bening

Kaum munapig emoticon-Big Grin
image-url-apps
Wanita katanya dari tulang rusuk pria
Nah kalau 2 begitu berarti tulang rusuk yang diambilnya lebih dari satu ?
image-url-apps
kalau mau poligami ya poigami aja. negara udah atur, tinggal dpatuhi saja.

pake baw2 agama rada jijik dengernya emoticon-Big Grin
image-url-apps
Syarat Poligami ala Ustadz Arifin Ilham

Jebule ayu tenan ik emoticon-Big Grin
image-url-apps
isteri adam itu hawa waha ahwa awha aahw hwaa ahaw waah aawh
image-url-apps
Yg mampu emoticon-Bingung
image-url-apps
- Laki2 cari duit biar dpt pasangan,
- Perempuan cari pasangan biar dpt duit,

Jadi, klo pengen poligami, carilah duit! Klo gak punya duit, jangankan poligami, monogami aja jarang yg mau.
emoticon-Big Grin
image-url-apps
Urusan selangkangan memang bisa panjang ceritanya coy emoticon-Ngakak
image-url-apps
Koleksi istri yg cantik2, masih ngaku bukan krn nasfu, itu sih Asu seasuasunya emoticon-fuck
Jaman Nabi, istrinya janda2 tua, cm Aisyah yg perawan tuh, skrg pake alasan sunnah nabi emoticon-Malu (S)
arifin ilham nambahin syarat seenak jidat diluar syariat

Quote:


bokis lu tad, bini lu bahenol dan muda-muda semua emoticon-fuck
Quote:


aisyah dinikahi umur 9 tahun, jaman sekarang kena hukuman potong batang atau hilang biji tuh emoticon-Big Grin
image-url-apps
ane png tau reaksi ustad klo istri2nya jg melakukan poliandri apa ustad ikhlas....??
image-url-apps
Quote:


monogami yg kyk gmn gan?
image-url-apps
Satu aja udh pusing duitnya.. Apalagi 2 emoticon-Cape d...
image-url-apps
Nikah sirih kalo bukan karena nafsu gede
Ya muja setan.
image-url-apps
Poligami... Godaan yg asyik buat lelaki emoticon-Big Grin