alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
SUNNAH-SUNNAH DI HARI JUM'AT
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/52731106f8ca17087300000a/sunnah-sunnah-di-hari-jumat

SUNNAH-SUNNAH DI HARI JUM'AT


SUNNAH-SUNNAH DI HARI JUM'AT
Hari Jum'at merupakan hari istimewa bagi kaum muslimin. Karena keagungan dan keutamaan yang sangat banyak pada hari itu, maka sebagai seorang muslim, tentunya tidak akan membiarkan hari Jum'at berlalu begitu saja tanpa makna dan tanpa bisa menuai pahalanya.
Berikut ini tulisan sederhana seputar sunnah-sunnah di hari Jum'at yang bisa dijadikan kamus mungil dalam mendulang pahala di hari Jum'at. Allohul Muwaffiq.

YANG DIANJURKAN PADA HARI JUM'AT


Membaca Surat as-Sajdah dan al-lnsan Pada Sholat Subuh

Abu Huroiroh رضي الله عنه berkata:
كَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ
"Adalah Nabi صلي الله عليه وسلم membaca pada sholat Subuh hari jum'at Surat as-Sajdah dan Surat al-lnsan."1
Al-Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله mengatakan, "Aku mendengar guru kami, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata, 'Nabi صلي الله عليه وسلم membaca dua surat ini karena kandungannya berisi penciptaan Adam عليه السلام, penyebutan hari kiamat dan kebangkitan para makhluk, dan hal itu semua terjadi pada hari Jum'at. Seolah-olah membaca dua surat ini adalah peringatan kepada umat akan apa yang telah dan akan terjadi.'"2
1. HR. al-Bukhori no. 891
2. Zad al-Maad: 1/206

Memperbanyak Sholawat Kepada Nabi صلي الله عليه وسلم

Rosululloh صلي الله عليه وسلم adalah penghulu para manusia, sedangkan hari Jum'at adalah hari yang utama dalam sepekan, maka bersholawat kepada Nabi صلي الله عليه وسلم pada hari itu mengandung keistimewaan tersendiri.1
Dari Aus bin Anas bahwasanya Nabi صلي الله عليه وسلم bersabda:
"Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga ditiupnya sangkakala. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari itu, karena sholawat kalian akan ditujukan kepadaku. Para sahabat bertanya, 'Bagaimana sholawat itu ditujukan kepadamu padahal engkau telah menjadi tanah?' Nabi صلي الله عليه وسلم menjawab, 'Sesungguhnya Alloh mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi.'"2
1. Zad al-Maad: 1/364
2. HR. Abu Dawud: 1531, Ibnu Majah: 1085, an-Nasai: 1373, al-Albani menshohihkannya dalam al-Irwa' no. 4, al-Misykah: 1361

Membaca Surat al-Kahfi

Rosululloh bersabda:
"Barang siapa membaca Surat al-Kahfi pada hari Jum'at, maka Alloh akan meneranginya di antara dua Jum'at."1
1. HR. al-Baihaqi. 3 249 al-Hakim dalam al-Mustadrok 2/368 dan dia berkata, "Ini hadits Shohih. Dikuatkan oleh al-Albani dalam al-lrwa' no. 626

Memperbanyak Do'a

Pada hari Jum'at ada satu waktu terkabul-kannya do'a. Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh صلي الله عليه وسلم bersabda:
“Sesungguhnya pada hari Jum'at ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim mendapatinya dan dia sedang sholat memohon sesuatu kepada Alloh, melainkan Alloh akan mengabulkan permohonannya tersebut."1
Selayaknya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam berdo'a sepanjang hari Jum'at, dengan harapan mendapatkan waktu tersebut."2
Faedah. Para ulama berselisih pendapat kapan waktu mustajab tersebut. Yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapatnya mayoritas ulama yang mengatakan bahwa waktu tersebut adalah ba'da asar. Berdasarkan3 hadits Anas رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh صلي الله عليه وسلم bersabda:
"Carilah waktu yang mustajab pada hari Jum'at itu ba'da asar sampai terbenamnya matahari."4
Pendapat ini dikuatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari: 3/89, Ibnul Qoyyim dalam Zad al-Ma'ad: 1/378, dan disetujui pula oleh asy-Syaukani dalam Nail al-Author: 3/233. Allohu A'lam.
1. HR. al-Bukhori: 2/344 dan Muslim: 852
2. Fatwa Lajnah Daimah: 1/333
3. Juga berdasarkan Hadits riwayat Abu Dawud: 1048, an-Nasai:3/99, al-Hakim: 1/279. Lihat Fath al-Bari: 2/351
4. HR. at-Tirmidzi: 489, al-Baghowi: 1051. Lihat Shohih al-Targhib: 793


SEBELUM BERANGKAT SHOLAT JUM'AT

Mandi Seperti Mandi Junub

Dianjurkan bagi yang akan mendatangi sholat Jum'at untuk mandi terlebih dahulu. Berdasarkan hadits:
"Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh."1
Adapun sifat mandi Jum'at adalah seperti mandi janabah, berdasarkan riwayat yang lain:
"Barang siapa mandi Jum'at seperti mandi jinabat."2
1. HR. al-Bukhori: 879 dan Muslim: 846
2. HR. al-Bukhori: 881 dan Muslim: 850

Memakai Parfum, Minyak Rambut, dan Bersiwak

Anjuran ini disesuaikan dengan kemampuan, bukan perkara yang wajib. Berdasarkan hadits:
"Tidaklah seorang mandi pada hari Jum'at dan bersuci menurut kemampuannya, kemudian memakai parfum dan minyak rambut, kemudian berangkat sholat dan tidak memisahkan di antara dua orang, kemudian sholat yang ditentukan baginya, dan ketika imam memulai khotbahnya dia diam dini mendengarkan, maka akan diampuni dosanya dari Jum'at ke Jum'at yang lain."1
Rosululloh صلي الله عليه وسلم juga bersabda:
"Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh. Hendaknya dia bersiwak dan memakai parfum jika memiliki.”2
Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan, "Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berhias diri pada hari Jum'at. Termasuk makna berhias adalah mencukur kumis, memotong kuku, dan lain-lain."3
1. HR. al-Bukhori: 883 dan Muslim: 857
2. HR. al-Bukhori: 880
3. Fath al-Bari: 2/371

Memakai Baju yang Paling Bagus

Dari Abu Huroiroh dan Abu Sa'id رضي الله عنهما bahwasanya Rosululloh صلي الله عليه وسلم bersabda:
"Barang siapa mandi pada hari Jum'at dan memakai baju paling bagus, memakai parfum jika punya, kemudian mendatangi sholat Jum'at….”1
1. HR. Abu Dawud: 343, Ahmad: 3/81, al-Hakim: 1/283, Ibnu Hibban: 2767, Syaikh al-Albani menyatakan bahwa hadits ini hasan dalam Shohih Abu Dawud: 331

Bersegera Berangkat Menuju Masjid

Hendaknya pada hari ini kita bersegera berangkat menuju sholat Jum'at karena keutamaannya yang sangat besar. Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh صلي الله عليه وسلم bersabda:
"Apabila hari Jum'at, malaikat berdiri pada setiap pintu masjid. Mereka menulis orang yang datang pertama dan yang setelaknya dan yang setelaknya. Permisalan orang yang datang pagi-pagi seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Orang yang datang setelaknya seperti berkurban dengan seekor sapi. Yang datang selelahnya seperti berkurban dengan seekor domba. Yang datang setelahnya seperti berkurban dengan seekor ayam. Yang datang setelaknya seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telak memulai khotbahnya, malaikat melipat lembaran catatannya untuk mendengarkan khotbah."1
Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, "Kami biasa berpagi-pagi menuju sholat Jum'at, kemudian baru tidur siang setelahnya."2
1. HR. al-Bukhori: 881 dan Muslim: 850
2. HR. al-Bukhori: 863

Meninggalkan Perniagaan Ketika Telah Datang Waktu Sholat Jum'at

Alloh berfirman:
“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Alloh dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

KETIKA SAMPAI TEMPAT SHOLAT JUM'AT

Sholat Tahiyyatul Masjid Sebelum Duduk

Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما berkata, "Ada seseorang yang masuk masjid pada hari Jum'at sedang Nabi صلي الله عليه وسلم berkhotbah. Nabi صلي الله عليه وسلم bertanya kepadanya, Apakah engkau sudah sholat dua roka'at?' Dia menjawab, 'Belum.' Lantas Nabi صلي الله عليه وسلم berkata kepadanya, 'Sholatlah dua roka'at terlebih dahulu.'"1
1. HR. al-Bukhori: 930 dan Muslim: 875

Duduk Dekat Khotib

Dari Sadad bin Aus رضي الله عنه bahwasanya Rosululloh صلي الله عليه وسلم bersabda: "Barang siapa mengumpuli istrinya'1, mandi pada hari Jum'at, berpagi-pagi berangkat sholat dengan berjalan tidak naik kendaraan, kemudian duduk dekat khotib, diam mendengarkan khotbah dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkah yang diayunkan seperti pahala puasa dan sholat setahun."2
1. Demikian yang dikatakan oleh al-Imam Ahmad dan al-Imam Waki' bin Jaroh رحمه الله. Lihat Zad al-Ma'ad: 1/373
2. HR. Abdurrozzaq dalam al-Mushonnaf. 5570, Ahmad: 4/8, at-Tirmidzi: 496, Abu Dawud: 345, an-Nasai: 3/95, Ibnu Majah: 1087, Ibnu Khuzaimah: 1758

Sholat Sunnah Semampunya Sampai Khotib Datang

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Nabi صلي الله عليه وسلم bersabda:
"Barang siapa mandi kemudian mendatangi sholat Jum’at, sholat semampunya, dan diam hingga selesai khotbah dan sholat bersama imam, maka baginya ampunan antara Jum’at dengan Jum’at berikutnya dan tambahan tiga hari."1
1. HR. Muslim: 857

Tidak Melangkahi Pundak-pundak Manusia

Berdasarkan hadits:
"Barang siapa mandi pada hari Jum’at dan memakai baju paling bagus, memakai parfum jika punya, kemudian mendatangi sholat Jum’at dan tidak melangkahi pundak manusia, lalu sholat semampunya, kemudian diam bila khotib sudah datang sampai dia se-lesai sholatnya, maka hal itu sebagai penghapus dosa antara Jum’at hari itu dengan Jum’at sebelumnya."1
1. HR. Abu Dawud: 343, Ahmad: 3/81, al-Hakim: 1/283, Ibnu Hibban: 2767. Syaikh al-Albani menyatakan bahwa hadits ini hasan dalam Shohih Abu Dawud: 331

Mendengar Khotbah Dengan Baik

Ketika khotbah sudah dimulai hendaknya kita diam dan mendengarkan khotbah dengan saksama. Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasanya Nabi صلي الله عليه وسلم bersabda:
"Barang siapa mandi kemudian mendatangi sholat Jum’at, sholat semampunya, dan diam hingga selesai khotbah dan sholat bersama imam, maka baginya ampunan antara Jum’at dengan Jum’at berikutnya dan tambahan tiga hari."1
1. HR. Muslim: 857

Larangan Berbicara Ketika Khotib Sedang Berkhotbah

Rosululloh صلي الله عليه وسلم bersabda:
"Apabila engkau berkata kepada saudaramu pada hari Jum’at, 'Diamlah', sedang imam berkhotbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia."1
1. HR. al-Bukhari: 934 dan Muslim: 851

Sholat Sunnah Setelah Sholat Jum’at

Setelah sholat Jum’at selesai, kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah dua roka'at atau empat roka'at yang paling afdholnya dikerjakan di rumah. Nabi صلي الله عليه وسلم bersabda:
"Jika kalian sudah selesai sholat Jum’at, maka hendaklah sholat empat roka'at setelahnya."1
Demikian ulasan ringkas seputar sunnah-sunnah di hari Jum’at. Semoga bermanfaat.


SUMBER
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
passs banget dah ini hari jumat emoticon-Big Grin
gak ada salah nya ngikutin sunah emoticon-Big Grin
Post ini telah dihapus oleh hansip
emoticon-Matabelo Nice info gan emoticon-Sundul Up
Ini mah jelasin tentang sholat jum'at nya gan
Kirain apa yg dikerjakan di hari jum;at
mantap gan...dah deket waktu sholat....
maka marilah kita bersiap2....emoticon-Salaman
sebenernya ane pengen mandi sebelum shalat jumat gan tapi jam kerja ane gak memungkinkan buat mandi emoticon-Mewek
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 03
Semoga kita bisa menjalankan apa yang menjadi sunnah Rosul
ane ngamalin yg baca surah Al Kahfi gan tiap malam jum'at/jum'at siang emoticon-Smilie
hahahaa siap siap jumatan nie emoticon-Ngakak
happy jum'at awal november,, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin..emoticon-Angel
nice inpoh gan..
moga bermanfaat bagi yang lain..


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di