KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / Story / ... / Stories from the Heart /
Petualangan Indigo by: dokterkungtop
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b55d009d9d770940a8b4575/petualangan-indigo-by-dokterkungtop

Petualangan Indigo by: dokterkungtop (bahasa jawa)

Petualangan Indigo by: dokterkungtop
Petualangan Indigo by: dokterkungtop

Cerita ini menggunakan bahasa campuran yaitu Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia. Selain itu cerita ini hanya cerita fiktif dan tidak bisa dicari kebenarannya. Bila ada nama ataupun tempat yang sama, itu hanyalah suatu kebetulan.


Spoiler for Daftar Isi: :

emoticon-Sundul Gan (S)emoticon-Sundul Gan (S) emoticon-Sundul Gan (S) emoticon-Sundul Gan (S) emoticon-Sundul Gan (S) emoticon-Sundul Gan (S)

Sebuah cerita ber-genre horor komedi

Petualangan Indigo merupakan karya dari Dokter Kung Top. Ia adalah salah satu member di forum Kerabat Keliling Jogja.

Quote:
profile-picture
profile-picture
profile-picture
samerin12 dan 25 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh ffernando69
Halaman 1 dari 34
PETUALANGAN INDIGO
(sulastri)


Petualangan Indigo by: dokterkungtop

Criro fiksi....
Koyo biasane nek ono jeneng seng podho ya mohon di per sory. Crito petualangan indigo apike nek le moco wayah bengi dadi luweh seru.

***

Mangkat mancing sidat boncengan karo koncoku, lokasine ora adoh ming mburi rumah sakit wates. Wektu kui iseh peteng durung akeh lampu, seng mancing yo isih jarang. Aku uncal plung tunjung tak tancepke klinting tak pasang cress bul bul (red:merokok) jian demes banget. Koncoku uncal sebelah ngisor jarak seket meteran.

Wektu kui bar udan mulo banyune butek pas banget nek nggo golek iwak sidat, ning yo kui lurrr hawane jian adem bingiiiitt. Wes meh entek sak udutan klinting blas ra muni. Opo salah le tuku klinting yo lurrr. Padahal leku nembung " tumbas klinting seng munian ..! Wkwkw... Nek sepi gondolan ngene iki jian marakke boros udud jeee...hedehh

***

Aku njuk namatke kiwo tengenku dasare selo raono gawean rong ono tanda tanda...wkwkwk. Samar samar neng sebrang kali tak delok yo ono wong mancing po yo..? nek wong pacaran dudu wong ming ijen arep tak senteri mengko ndak sengeni. Nek ndelok blegere genah wong wedok .
Ning yo termasuk kendel wong ming ijen..
Gandeng ra di senggol blas, suwe suwe aku yo ra betah, aku njuk pindah ngisor marani kancaku " piye wes di pangan durung ? " kancaku ming gedek...waah podho....neng kono mau yo blas tanpa sentuhan je..! Ning mbuh mbak mbake seng mancing kae wes oleh durung !. " mbak mbak endi to ? " takone koncoku .." lha kae lho mosok kowe ra wiruh ..!" Koncoku njuk njikuk senter di tlorongke ..nggon seng tak tunjuk " endi ..?" Jare kancaku weh tenan je lur wong gogok mau wes ra ono ..! Nek pindah ra mungkin kok cepet banget. Wes jelas ono seng ra beres iki.." yo pindah sebelah ngisor wae !"...tenan lur pindah sebelah ngisor mlumpat ril sepur njuk koncoku uncal neng cerak kandang sapi aku isih medun meneh nggon mbulak jembatan culik ngisor pabrik tempe. Wes uncal neng kono ijen...plung....cres bul bul... (red:merokok)

Ora let suwe hakok ono kabut medun putih nyawang jarak limang meter we senter ra tembus. Hedehh saking ademe nek iki lur, aku malah dadi mengkorok ..hakok jembatan cilik seko cor coran semen seng tak nggo mancing kraso geter koyo nek nggo liwat uwong ...hedehhh.... Teb tak betah betahke ketege jantungku soyo banter.

Wuluku mengkorok aku wes waspada, mancingku wes ra tenang..hakok tenaaaan, bareng noleh kyaaaaaa....! Jejer seblah kiwoku jian ceto welo welo nek iki wong wedok wes ngadek namatke aku. Raine putih pucet matane ireng. Gage nyaut walesan mlayu njrantal....hedehh....ro bengok ..bengok nggoleki kancaku.

" peeee....ono..peliiiiiiiii....ono peliiiiiii...pe
riiii.....! koncoku yo malah melu bingung...." wes muleh wae pee...!". Hangopo....takone kancaku..?

Wes rasah crewet bali wae, nekra koe tak tinggal omongku karo nyetater motor. Kancaku gage gage mbonceng werrrr. Bablas ngetan bali mulih raoleh iwak blas.

Bareng tekan omah nggodok banyu teaknggo adusbnek kelingan jian nggilani tenan. Wediku ki njuk nek ngetotke teros. Bar adus mlebu kamar hakok kyaaaaaaaaa...............! Seng tak wedeni kok kedadian tenan ,hedeh perine wes ngadek neng pojokan kamar hedehh. Andukku seng tak nggo sarungan tak nggo nutupi raiku. Hedehh ra kelingan nek aku wudo mblejit. Saking wedine tolur dadi ratak gagas...hhhhhh.. Wes mati kih aku, sido di kerah demit batinku...hhhh. Tak injen seko anduk seng bolong maklum lur andukku wes tipis rodo amoh.

Jebul perine isih ora lungo malah soyo nemen le ndelok...hedeh. Yo uwes awakku langsung lemes njuk nggletak neng dipan. Wes anane ming pasrah ro pasrah aku lur, arep diapak apake manut. Ha piye meneh karang wes putus asa aku lur. Aku nek ngadepi ngene iki cen gampang menyerah kok lurr, arep mlayu dioyak yo mesti kecekel wong mlayuku ra banter. Arep njaluk tulung, aku neng omah ming ijen..hedehhh...
Seketika iku lur suasana kamarku hawane malik adem banget. "wes iki wektune mripatku tak rem remke ben bebas ndeknen nek arep nyokot aku. Arep seko ngisor po nduwur anane ming manut hhhh....dasare aku cah manutan.

Jan jane nek langsung di cokot we malah rapopo lur. karuan le ngrasake. Wediku ki nek ming malah di Mot opo malah dinggo dolanan disik hayo keri to lurr.. hedehhh... Malah dadi linu to kui, jal lha durung tau taune...je. Tak enteni kok ora kroso opo opo batin ku . Kok ming anyep, njuk tak wanek wanekke melek tak deleng perine malah mbegegek neng pojokan...hedehh... Peri kok pah poh, kurang ganas ngono lho lur selak ra sabar aku.

" piye to kih....sido arep nyucrup ora to...? Aku wes siap kih, wes mlumah pasrah.......!". Dewke malah koyo wong bingung njuk gedek gedek.

"Wesss.....tenan...mengko gelo lho..!..ngemot ngemot yo ora po ?" Takonku karo ndredek wedi lor deknen ming gedeg gedek.." ah...mbok raaa ketang sitik ming nggo ilo ilo...!" Deknen le gedek soyo banter.." loh.m koe ki lak sek jenenge peri seng kondang gaweane nyucrup mbun mbunan kae to ?".. Deweke yo gedek meneh.." opo kowe seng jenenge wewe seng sok nyulik uwong? yo enyo aku culiken aku wes pasrah..! Opo kowe jenis sundel bolong? ning bolonganmu mbok delikke hayo ngaku! jal ndelok..! Deknen yo gedek...hedehhh

" Lha kowe ki bangsane opooo? hies jian..!" Tiwas leku tegang wes temenanang.! merinding tenan lur..
"Dadi kowe raiso dadi gede njuk mangan aku ?"..deknen gedek. Wah jian tiwas aku gilo tenan hhh... "tenan iki....rasido..... ! tenan...?? Katokan lho aku....mengko san aku katokan malah njuk sido....hies jan mbingungke tenan oq kowe ki...!" Deknen tetep gedek hedeeeeehhh. Yo wes gek metu seko kamarku nek ra sido ming keno PHP kih. Aku wes tak katokan sik, bukan mukhrimnya...tauuuuk....! Asemik penak tenan dadi demit iso ndelok nggone sopo sopo hedehh. Deknen juk metu nembus lawang seng ra tak bukak.

***

Bareng wes rampung wewujutan wedok mau ngaku jenenge Lastri mbiyen ki yo uwong lur ming ono masalah seng arep di sampekke bapak lan ibune. Makane deweke isih gentayangan neng alam padang. Jane masalahe sepele aku di jaluki tulung kon ngandani bapak ibune kon mbongkar jobin neng ngisor lemari pakean kamare lastri ndisik.

Aku di kandani alalmate yo ming neng wates kok lur ,dadi ora pati adoh...
" yoh sesok tak paranane ning aku ra janji iki ketoke masalah sepele ning abot mergo ngeyakinke uwong ki dudu perkoro gampang..!" Lastri ngomong nek aku mesti iso nglakoni. Njuk sitik sitik ilang tak kedepke wujudte si Sulastri....hedehh.
Awane lur tak goleki alamat seng wes di wenehi si lastri. Akhire ketemu omah model limasan lawas , platarane jembar pinggir dalan sisan. Wes genah iki omahe wong tak delok lastri yo wes ngenteni neng kono. Aku njuk kelingan ududku entek , kebeneran ngarep omahe lastri ono warung klontong.

" Tuuuuummmmbbbaaasss!"
Ngih nopo nggih..? Bakule metu njuk ngedoli " nuwun sewu buu, bade tanglet daleme mbak sulastri pundi nggih ? "Aku etok etok takon mastekke..bakule ketok bingung.." wah mboten onten mas nek daerah mriki nami sulastri. Nek riyen ngajengan mriku enten mbak lastri ning sampun mboten wonten mas !" Aku etok etok kaget..".Lha kinging nopo ?" ..sakit to mas pon dangu kok mas le loro niku meninggale nggih teng RSUD Wates mriku. Nek sanjange kengeng leokimia nopo nopo mboten dong kulo mas ! " Pon dangu nopo le sedo niku ?" Nggih awentawis kalih taunan nopo nggih lali kulo. Wong pun suwe banget ! Jare bakule. Nggih pun nuwon nggih, aku njuk maro neng omahe lastri.

Singkat crito aku di temoni bapak ibune ketoke bapake pensiunan tentara nek ndelok poto seng di templekke neng tembok. Potone lastri pas lulus sekolah yo ono. Tak critakke opo seng tak alami ora tak tambahi lan tak kurangi.

.eeeee....

Malah dadi geger dikiro aku arep macem macem. Dikiro aku tukang apus apus aku dionek onekke bapake entek entekan tonggo tonggo nganti do moro. Bareng tak jelaske nek aku ki ming arep nulung ora duwe pamrih opo opo. Njuk ketoke mboh dukuh po RT seng nengahi " wes cobo di buktekke wae, nganti ora kebukti seret neng kantor polisi !"..tenan lur lemarine lastri di geser jebul ono bekas jobin seng tetel njuk di keruk nemu kaleng bekas roti seng bentuke persegi....hedeh... slameeet..slamet.. rasido diajar wong kampung aku. Bareng di bukak jebul isine ming kertas kertas opo mbuh ora ceto. Bareng di woco karo bapak mboke lastri njuk do nangis ngglolo ting brengok.....hedehhh.... Lastri njuk mesem karo aku sajak lego. Aku njaluk pamit mulih wong gawean omahku yo akeh. Neng ndalan aku mikir opo yo isine kaleng seng jelas dudu intip wkwkwk..hedeh..ono ono wae.. Aku tros ngemek emek sak nggoleki udud, jilak kok ra ono. Berarti nengwarung mau rung sido tuku udut to hedehh pantesan duwitku wutuh......
kui crito indigo pertamaku lur.....

Tamat

Next... Petualangan Indigo (Heru Wijatnako in memorial)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
samerin12 dan 7 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh ffernando69
PETUALANGAN INDIGO
(Heru Wijatmoko in memorial)


Petualangan Indigo by: dokterkungtop

Seperti biasa cerita ini hanya cerita fiksi jika ada kesamaan nama dan tempat itu hanya kebetulan saja. Kali ini akan saya coba menggunakan bahasa nasional agar mudah di baca dan di pahami .

***

Di jogja ada komunitas pemancing tapi bukan sembarang ikan yang menjadi target. Ikan yang diburu jenis belut tapi besar kalau di tempatku namanya ikan sidat, dan biasanya dilakukan pada malam hari, karena jenis ikan ini aktif mencari makan pada malam hari. Pemancing sidat di jogja punya cirikhas tersendiri menggunakan joran besar , spatu boot, batre, tempat ikan yang terbuat dari bekas ember cat , yang di buat multi fungsi bisa untuk duduk dan menaruh ikan hasil tangkapan. Aku termasuk salah satu anggota komunitas pemburu sidat, tapi sampai detik ini belum pernah dapat yang besar ,paling banter yaa cuma dapat 8 kiloan lah
hihihi...itu aja cuma dalam mimpi wkwjwk. Tapi ndak apa apa karena pepatah mengatakan biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu.

***

Critanya aku berangkat berburu sidat di daerah purwo dadi , berangkat berdua naik sepeda motor kira kira jam 5 sore dari jogja. Sampai lokasi jam sembilan malam. Biasa lur mampir warung madhang dulu hehehe,nanti kalo ndak madang bisa ngelih ya too ! Semampainya di lokasi saya langsung uncal..blung...blung........ biasa lur pemancing sidat pas pucuknya jorang di kasih klinting sebagai tanda kalo umpan di gendhel ikan njuk lasung muni...kling..kling..

Pancing dah ter pasang sinambil mengenteni klinting muni nikmatya sambil ngudut jresss...bul bul..hhhh... Udara dingin menusuk tubuh, suasana sepi gelap yang terdengar hanya suara engkrikanya jangkrik sama kodok yang sedang mengorek ada lagunya kok itu gays

" kodok ngorek kodok ngorek ngorek di mblumbangan..teot teblung teot teblung teot teot yeblung....gitu gays..

Aku mancing jaraknya rada adoh sama temanku. Lokasiku di belakang gedung sekolahan SD dan TK di situ banyak sekali dolananya ada plurutan ,jungkat jungkit , tros ban ban bekas yang di pendem separo itu lho gays ..njuk ada bandulanya....kling..kling..!
Sssstt....sebentar gays...kayaknya umpanku di gendhel......tak seblaknya dulu....wooo.....! cuma sampah plastik..

Plung...uncalnya lagi...hehehe... Lanjut ya gays yang mbuat saya heran ini sudah jam sembilan malam tapi kok saya lihat ada bocah dolanan sendiri di sekolahan. Tapi anehnya mukanya pucat, matanya hitam, rambut dan bajunya basah. Jelas kalo bukan bocah beneran pasti mahluk halus sejenis tuyul tapi agak besar. Jian memedenkan mungkin dia tau kalo tak perhatikan wong dianya langsung mrenges sama saya. Tau mrenges nggak kamu gays? itu lhooo..
senyum lebar tampak giginya....hii.. Aku tros pura pura..ndak lihat

...kliiing...Kriiig.....

Woh di gendhel lagi, menandakan klo banyak ikanya. Tak rasak rasakkan benar terasa ada tarikan tapi kok agak lemah. Tros saya seblak se kayangnya.

..bet...tuing..Teplok....

Segrombolan mister krab alias yuyu ( sejenis kepiting sungai ) . Saya pasang umpan trus uncal kan lagi..plung.... Sepasang mata saya tertuju ke anak laki laki si muka pucat tadi. Loh kok nggak ada, udah pergi berarti. Begitu aku toleh ..kyaaaaaaaaa...! Jantungku berdegup kencang, bulu kuduk ku merinding semua. Bocah muka pucat tadi sudah berdiri di sampingku sambil menyeringai menatapku. ..hedehh..." pergii...huss..husss..pergi....! Kamu tuyul to? mau ngambil duitku to...! Masak kamu tega siih uangku tinggal lima belas ribu nih. Tak kasih tau ya, sepuluh ribu nanti buat beli bensin yang lima ribu buat pegangan barang kali ban bocor apa pingin ngopi..jangan yaaa...itu ,mainan kepiting aja sana biasanya kamu suka mainan kepiring to..!" Kataku..eeee..bocah muka pucat menggelengkan kepala dia bilang kalau bukan tuyul. Dia sudah menungguku lama, katanya setiap hari dia selalu datang ke sekolahan hedehhh...."tros apa hubunganya denganku..?"..dia bilang kalau suatu saat nanti akan ada orang yang bisa melihatmu baru dia bisa berpulang dengan tenang maksudnya apa...? nggak jelas bingit. Lalu dia menunjuk ke arah kampung. Aku di suruh mengikutinya.." nggak...nggak. mau...! Kamu menyuruhku ke kuburanmu malam malam begini ? ...sory boys emang aku orang gilaaa..!" tapi tetep dia merengek terus aku di suruh mengikuti......

hedehhh.....tangan yang dingin menarikku ya ter paksa aku ikuti. teros terang aku juga penasaran....
Ya ter paksa deh pancing tak tinggal. Aku mengikuti kemana perginya bocah muka pucat itu. Kemdian dia berhenti di depan sebuah rumah yang tak begitu jauh dari tempatku mancing. Dia memaksa aku untuk masuk pintu pagar " nggaaaak....kamu sudah gila ya..! ini sudah jam sepuluh lebih wegah saya..! nek kamu njuk meksa meksa..!" Bocah muka pucat terus saja mendorong tubuhku dari belakang memaksa masuk hedehh.

" wooooh... kamu nek mengeyel iso saya keplak ndas nya..lho...!" Kataku sambil membalikkan badan Kyaaaaaaaaaaaas.....!!! kaget aku sampai menjondil. Ternyata di blakangku sudah berdiri seorang bapak bapak memegang pentungan..
" Siapa kamu,.....Maling..ya..!"
" bukan puak....mana ada maling ganteng begini...! Aku emang mau ketemu bapak..!" Ada perlu apa malam malam begini..!" Aku tros disuruh duduk di teras depan rumah dengan meletakkan pentungan di meja, bapak itu ngomong " sudah sekarang saya minta tanda pengenalmu. Kamu ini siapa ,dari mana, dan perlumu apa..! Awas sampai terbukti kamu mau nyuri tak hajar sendiri kamu..!". Dengan hati hati ku critakan apa yang ku alami barusan, sontak muka bapak bapak itu jadi tambah merah pertanda marah.." oke.....kalau kamu benar bertemu dengan arwah anaku aku mau tanya....sesuatu yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh orang lain..!"
Tapi jika tidak.....bogem mentahku akan sanggup membawamu ke rumah sakit...! " aku tenang aja lhawong anaknya jelas jelas ada sambil ter senyum mengacungkan jempol..sip..

"Yang bisa menebak pertanyaanku ini hanya anakku...!" di punggung anaku ada bekas luka......itu kenapa?"..
Itu karena jatuh dari sepeda waktu masih tk ! Jawabku....dan masih banyak pertanyaan pribadi yang bisa kujawab berkat si muka pucat.
Pecahlah suara tangis bapaknya....." Heeerrruuuuuuu.
.......anakuuuu...!"...buuuu..
buuuuuu..!..heru pulang buuuu.......! Bapak itu memanggil manggil istrinya sambil menangis...istrinya bangun dari tidurnya........manaaaaa paaak....mana paaakkkk....! tros pasangan suami istri itu saling menanggis dan ber pelukan...hedehhh......" sekarang Heru ada di mana naak?" sambil mukanya memandangku..." lha itu masih memeluk bapak.......!" Heeeeruuu.......! Teriak bapaknya sambil menangis histeris. Suasana jadi haru, tetangga berdatangan mendengar suara tangisan bapaknya heru....." kenapa kamu pulang naaaak...? Apa yang ingin kamu sampaikikan.......?" Heru bilang kalau bapaknya harus mengiklaskan heru pergi. Yang kedua heru ingin bapaknya untuk mengurungkan niatnya itu"...kataku. Kemudian bapanya tertunduk sambil menahan isak tangisnya...." iya nakkkkk...aku sekarang iklas dan harus iklas. Jika ini memang takdir dari Tuhan...dan...dan...dan...

pecah tangisan haru lagi....hedehhh
Ternyata Heru meninggal belum ada 40 hari gays. Dia meninggal akibat tenggelam di kolam renang. Sepulang sekolah heru disamperin teman temanya diajak berenang. Mungkin kebanyakan bercanda heru masuk kolam yang dalam akhirnya tenggelam dan nyawanya tidak tertolong. Lha bapaknya heru tau anak kesayanganya mati ,tidak terima mau balas dendam yang jadi sasaran kemarahan teman teman heru yang ikut renang. Setiap malam bapaknya heru menyambangi rumah rumah teman heru. Jika terlihat keluar rumah sendirian ,mau di habisivbiar orang tuanya juga ikut merasakan bagai mana rasanya kehilangan anak kesayangan ...hedeeeh...
Makanya gays kalo punya anak belum bisa berenang hendaknya diawasi orang tuanya , karena yang namanya anak anak belum punya duga duga...hehwhe. Agar tidak bernasib sama seperti heru.

***

Setelah ayahnya iklas dan tidak melanjutkan niatnya, heru lama lama hilang dari pandangan.....heeedehhh
Aku teros melanjutkan acara mancingku. Tak lihat joranku yang satu kok rubuh. Tak tarik pelan pelan.....grobyak.....egok egok egok..
sidat sebesar lengan orang dewasa....gays lumayan

tamat

Next... Petualangan Indigo (sumur kramat)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
missmars dan 5 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh ffernando69
gawe bohoso indonesia mas ben penak di cerna tulisane
profile-picture
Zahrawati464 memberi reputasi
Aku wes moco iki cak..
Ampek episod 156


Mosok pean iki dokter kung top??
Opo cuma copast??
Lak copast wes ijin kung po durung?
emoticon-Ngacir
Quote:


alhamdulillah sudah ijin cak
PETUALANGAN INDIGO
(sumur kramat)


Petualangan Indigo by: dokterkungtop

Iki crito fiksi (ming ndobos) ning menurutku iki sing paling gawat, mergo rumit masalahe biasa lur tentang tanah warisan leluhur..
.critane ngene..

***

Rikalane aku lagi seneng senenge mancing sidat (bengi) ,neng daerah sleman arahe jl godean ngulon prapatan gedongan kiri bablas njuk nganan nah ning kono ono kali neng njero deso. Aku kat mergane kancaku seng omahe cedak kono bar ngunggahke gede.

Singkat crito yo lur motorku tak titipke omahe kancaku kui ,njuk kat bareng mlaku liwat dalan pinggir deso. Wes padang lur kahanane wong pinggir dalan wes akeh lampu ming gumunku kok ono sumur lawas neng tengah dalan ora di tutup isih ono timbane barang. Nandakke nek sumure isih di gunakke ning bagiku yo aneh mergo sebelah sumur wes akeh omah omah apik dadi ming iso di liwati rodo loro. Asemboh ra tak gagas wong urusane dewe dewe aku ro kancaku teb mlaku biasa ming irungku mak sentub mambu koyo bakaran telo kae lho lur.

Lha neng cerak sumur kui ono wujud seng aneh anehi , blegere jelas menungso ning ireng koyo areng tros kemutuk metu kebule persis koyo areng nek koe mbakar sate kae lho lur. Wonge mbekas mbekos sambat awake panas. Dilit dilit nggebyor banyu sumur ning isih murub terus awake..hedeh.. Pas aku liwat deknen namatke aku, semono ugo aku yo ndelokke mergo gumun ados bengi bengi neng ndalan . Bareng wes jarak rodo adoh, aku takon ro kancaku " seng adus mau sopo to? wong edan deso kene po ?". kancaku malah bingung.." wong adus ? endi to? wong raono wong adus kok ! Jare kancaku genti takon. Woooh...wes genah ra beres iki, batinku njuk kancaku omong nek mambu bakaran telo cen iyo ning nek wong adus ra ono paling ketonto kowe ? Mbangane udur aku trimo meneng .

***

Bareng tekan kali njuk uncal noko setengah jam blas ra ono gondolan. Nek suasana pinggir kali jian peteng ndedet wong ngisor dapuran pring rapet. Soyo bengi hawane soyo adem, sepi nyenyet ming suoro kodok karo mbenginge nyamuk kebon nyokoti tanganku, semilir angin adem ngobahke wet pring dadi kadang kadang kemrosak .

Ora let suwe mak breng...mambu bakaran telo ngganduk banget prasaanku wes ra penak , senter tak cekel jogo jogo lur...tenan wae. Nggon seng rak curigani dapuran pring mburiku tak senteri ...Kyaaaaaaaaa....!
Jebul wong gosong wes ngetotke tekan kene..hedehh.. Tak akoni lur, aku wes sering weruh wewujutan seng aeng ning lagi iki aku kroso keweden. Alon alon walesan tak luntung njuk aku ngajak koncoku mulih wae padal isih jam 11an koncoku yo ming manut sajake ngerti aku ora tenang.

Bali liwat dalan seng mau iseng aku nimbo neng sumur swarane timbo teng krengkit mbrebeki kuping. Ora let suwe ono wong metu seko omah lawas cedak sumur. Sangar wonge lur brengose nggentaweng sak kelud kelud sisih matane mecicil penderengan bareng weroh koncoku sajake kenal tros bali mlebu meneh " sopoe....seng nyekel deso kene po ? " takonku lirih. Koncoku ming mantuk bareng rampung wisuh njuk jagongan ngopi ngopi sek neng omahe kancaku. Ndilalah bapake koncoku yo durung turu dadi melu jagongan neng teras ngarep ." Aku ki gumun kok ono sumur jian neng tengah dalan ! Opo ra ngganggu? kenopo ra di tutup wae tros banyune di manfaatke nganggo pompo banyu? kan dalane dadi jembar iso nggo liwat roda papat.?".
"Sopo seng wani nutup sumur kae mas ....? iso mati tenan..!" Bapake kancaku nyaut omongan " kae ki sumur keramat je..!" Niyat wes di tutup ket mbiyen mass !" Angker napo pak ? " nek nggon anker ki mesti opo meneh sak plok mbah ndriyo sedho, kadang seko kene krungu sworo wong nimbo gebyar gebyur wong adus. Basan di tiliki blas raono wong adus banyu bekas wong adus we raono. Embere jan garing ring, mongko akhir akhir iki sering krungu kadang jam siji jam loro bengi .!" Wah rodo menarik ki..." hanek angker kenopo mboten di tutup sisan !" Mbiyen ki tau mas sumur kae arep di tutup ben ra ngganggu dalan karo dukuhe, duwet yo wes cemepak malah arep di joli digawekke sumur karo omah omah anyar pendatang baru kae neng ra gelem. Malah dukuhe di labrak karo Mbah Ndriyo sak anak putune. Dukuhe arep di pateni di gawkke bendo ro mbah Ndriyo jenate. Dadi seprene raono seng wani ngutik utik sumur kae, sumur gawat kae..! " nek sampean ngerti mboten sejarahe sumur niko..?" Takonku ..wooo...hayo jelas ngerti aku ki asli wong kene je mas.....sejarehe ki ngene wah iki lur tak gatekke tenan.

".....mbah joyo almarhum kui seorang Wedono. Dyar ra we wedono ki opo lur..? Wedhono kui pejabat jaman londo mbiyen setingkat camat po yo...? Nah mbah joyo duwe anak loro seng mbarep jenenge mbah Poyo karo mbah mujiyo. Lha mbah poyo ki wonge mrosal seneng main judi karo seneng medok makane warisane seko mbah joyo bapake kontal. Dadi kere lha adine seng jenenge mbah mujiyo gandeng sregep dadi Ulu ulu. Kondhange mbah Ulu ulu.....hambok modyar kowe mesti ra ngerti ulu ulu ki opo....! Ulu ulu kuwi pejabat seng mengatur banyu irigasi nek corone saiki pengairan , mangkane mbah ulu ulu sugeh omahe joglo gede dobel kayu jati nah gandeng mesakke ro kakange si mbah poyo di kei seprapat bagian jatah warisane nggone mbah ulu ulu omahe mepet sumur banyune numpang dadi omah loro sumure siji mergo nek jaman mbiyen wong duwe sumur ki kondyang seng duwe ming wong sugih. Sumure tatanan boto dadi iso nggo gawe omah jaman semono.
Lha ming sayange mbah ulu ulu ora duwe anak, angger duwe bayi mesti mati. Sementara mbah poyo anake teng trecak salah sijine jenenge mbah Ndriyo. Gandeng mbah Poyo wes mati ndisik bekase omahe dinggoni mbah Ndriyo di bagi sak adhi adhine. Dadi kari cilik cilik omahe .lha sementara mbah ulu ulu yo mati mongko ora duwe anak , tinggalane tibo neng bojone to lur....lha iki karepe Ndriyo njaluk warisane pak like seng isih jembar mergo anake ndriyo yo okeh neng karo bulike ora di nehi dadi musuhan antarane ulu ulu wedok karo mbah Ndriyo. Blas ora tau caturan malah si Ndriyo bola bali ngerah patine bulike ben warisan tibo deknen. Neng jebul warisane di kekke adine bojone mbah ulu ulu...... Ddyaaarrrr ra kowe lur mumet ra aku we seng crito yo mumet...

***

Lha adine bojone mbah ulu ulu anake telu .ora wani ngenggoni omah joglo tinggalane mbah ulu ulu mergo di teror karo Ndriyo sak anake. Malah omah sak isine diaku nggone Ndriyo tinggalan seko makne cilik. Omah joglo loro didoli murah karo Ndriyo mergo kepepet butuh ning anake adine bojone mbah ulu ulu luwih cerdas wong lemahe didol kabeh ro pengembang. Lha sumur katut wilayah seng di dol, didadekke dalan. Dadi dalan karo sumure disik sumure..

Suwe suwe bekas lemahe mbah ulu ulu kebak omah ning ra ono sing wani nutup sumur mergo banyune isih di gunakke kluargane Ndriyo. Piye? lak kurang gawean tenan to? critane ning ora oleh protes mergo critane bapake koncoku seng saiki wes dadi mbah mbah yo ngono...wkwkkkkk..

Tak delok we jam setengah telu, aku pamit bali bol koncoku wes mbiler neng lincak ora betah ngrungokne critane bapake...hehehe...
Tekan omah langsung blek turu. Tangi tangi jam 3 sore. Jian ora nyenyak blas lehku turu mergo ke ganggu mambu bakaran telo ...hedehh...
Melek moto wes weruh demit gosong hies. Rasane pingin tak emplok tenan mergo wetengku ngelih tenan...." ngopo kowe ngetotke tekan kene..?"
Dewke malah ndeprok ngoleng oleng nahan loro karo sambat panas... panas.. tulungono aku mas tulungono aku mas..!..ngono teros lor..opo ra nggilani.." kowe ki sopo ?" Deweke ngaku jenenge Ndriyo...! Deknen arep crito ning tak tolak mentah mentah mergo aku wes ngerti malah deknen genti tak critani modyar ra we.....wk wk wkkkkkk

Intine si ndriyo sambat kon nutup sumur ben iso nggo dalan mergo setiap wong ngrasani sumur mesti awake murub kobong panase ngluwihi geni jare Ndriyo karo mbekos mbekos nahan loro..." gahhhh aku niyat iso di pateni anakmu !"....si ndryo nangis gero gero. Tetep aku kon nulungi...hedehhh...." yo wes sesok tak moro nggone anakmu saiki urusono anakmu ndisik kono ndang minggat ora sumbut karo dek isih urip nggleleng sopo siro sopo ingsun nggeto saiki kiwah kiwih njaluk tulung..! Ora suwe wujude ndriyo ilang..hedehhh. Jane memeng aku lur nulungi Ndriyo neng nekra tak tulungi mesti ming mora moro seng peng pindone iki gawean seng abot beresiko ning ora ono apa apane hies jian nasiib nasib.

Tenan lur sesuke aku moro nggone kancaku tak kon ngeterke nggone dukuhe seng jeh dulure kancaku. Bareng ketemu tak critakne lelakon iki " wah....aku nek urusan sumur kae wegah aku opo meneh urusan karo si yanto wes hawane ming emosi di terangke ra dong dong ! Wes tau kok sumure arep di tablek di ijoli sumur anyar isih di tambahi duwit 5 jt ora gelem oq piye kui jal !" Malah saiki saploke mbah ndriyo sedho sasi desember 2016 wingi okeh isu nek sumure dadi angker, nek njenengan iso ngrembuk si yanto saiki sesok minggu tak kerja baktekne ! Jare dukuhe. Yanto rasah melu ragat ! Aku njuk moro neng omahe yanto. Jebul omahe yanto cedak sumur wonge seng brengose kandel kae lho lur. Aku kon mlebu omah mbasan tak terangke maksut lan tujuane yanto muntab malah arep ngajar aku nganti bojone yanto geger nyekeli yanto " yo wes nek kowe ra percoyo aku ora duwe maksud opo opo aku ming nyampekke amanahe bapakmu seng wes mati. Nek koe tegel ro bapakmu yo karepmu ngertio bapakmu saiki kesekso seng sok nimbo mbengi kae bapakmu wes ngono wae !"

Aku njuk metu lha pada saat kui lur bojone yanto semaput njuk sadar ning matane abang raine mangar mangar njuk ndudingi si yanto ngonek onekke si yanto swarane malih koyo swarane bapake. Yanto kaget campur bingung brengos seng maune njentar dadi mglumbruk kiwah kiwih. Aku di playoni metu njaluk ngapuro, aku yo genten jual mahal.".Gah...kowe wes nglarani atiku ra sudi aku nulungi dapormu aku arep bali !"..ning sikilku di gondeli. Wah geger wektu kui lur tonggo ronggo do metu do kepo pingin reti ono opo. Akhire aku mesakke tros njuk bali mlebu omahe yanto. Bojone yanto isih mendelik mendelik njuk tak raupi epek epekku njuk les lemes digotong neng sentong. Tak delok ndriyo yo ono. Njuk aku jagongan meneh ro yanto di sekseni tonggo teparo . si yanto janji arep nutup sumur nek wes duwe ragat jare " wes masalah ragat rasah mbok pikir pak dukuh wes sanggup ngrampungi perkoro iki seng penting kowe iklas !" Nggih mas ! Karo nek neng kampung rasah arogan opo meneh karo pendatang " nggih mas !" Kene gawe surat pernyataan nek kowe ngolehke sumure di tutup tanda tangan di atas materai 6000 nganti kowe ngapusi tangkap polisi.

Barkui awake ndriyo sitik mboko sitik ora murup ning tan kocapo ono wewujutan nggilani njedul seko jobin akeh gek ireng do ngrayah Ndriyo diseret ambles bumi ndriyo bengok bengok njuk ilang......hedehh. Sajake ndriyo keno pasal berlapis...wkwkwk.

Minggune aku di kabari kancaku nek sumure wes di tutup si yanto di tukokne kompo ro tandon ben isih tetep iso njukuk banyune hedehhhh..


Tamat

Next... Petualangan Indigo (hantu tyong hoa)
profile-picture
kemintil98 memberi reputasi
Diubah oleh ffernando69
aduh mumet aku..lah piye iki
emoticon-Angkat Beer bosone gawe uteku gliyeng cak..nganggo boso manuk prenjak ae sisan..
PETUALANGAN INDIGO
(hantu tionghoa)


Petualangan Indigo by: dokterkungtop


Crita fiksi nek ndilalahe ono jeneng opo papan seng podho berarti ora njarak....

Hobyku ki mancing wes kawet bocah , mboh kali, waduk, embong , opo laut. Ning nek neng blumbang aku ra seneng lur ,aneh to..akeh seng ngonekke ngirit...wegah mbayar...wkwkwk ning ojo kliru.

Mancing neng Alam liar ki ragate Luweh okeh padakkan...wkwkwk .hasile ra gutuk nek dibanding ragate haning kepuasan iso menaklukan ikan di alam liar, kui seng larang regane lur.

Lha wektu kui critane aku bar wae tuku pralatan pancing laut pasiraner.
wkwkw..nggeblas dewe ben koyo pendekar pantai daerah wonosari seng tak tuju sekitar wedi ombo. Bareng tekan lokasi mbandemi laut nganggo timbbel weeet....seeer..! tencep..! cresss bul bul..

Wektu kui angine lumayam banter ombake yo rodo ngoplak suarane nganti jumeglur ngantem karang..hhh.... Aku noleh ngiwo nengen blas raono wong mancing, jian sepi piiii. Opo gek ra ungsum iwak po yo ! batinku hedeh..

The wrong time kih..! asseben ..! wes bacut adoh adoh tekan kene...,mosok ora uncal...! .
Wektu kui ming ono wong wedok nglekar neng pinggir pantai sajak santai ,berjemur gayane ....hhh...nganggone bikini kocomoto ireng seng gedene sak rai tros topi seng rodo lebay wooh tiru tiru turis luar...wkwjkk..ming gumunku kok ijen ra ono kluargane wjwjk..cocik iki..iso nggo sawangan..hehe nek bodyne tak delok biasa wae...trepes.. ..ning kok kendelmen , tor yo nek berjemur nengkono menurutku kecedaken karo lambe laut hh...lha mengko nek ono mbak gede iso kegulung tenan.

Lagi wae takrasani ,hakok tenan ono suoro gembruduk ombak gede banget teko duwure iso meh 10 meteran. Gek wonge mau iseh teturon nyantai banget ngeler kelek...kae lho lur..." waah iso keseret ombak kaebbatinku !"lhayo tak keploki tros tak bengoki..." Ooooooooiiiio....!" Tanganku ndudingi ombak gede seng arep teko..." " Ombake gedeeeeee..! .mlayuu...! cepeeett!" Deknen ming mengo ndelokke aku karo njengat ke kacamotone...hedehhh...tenan wae lur..mak..."Byyyuuuuuurrrr..!!!..glegerrr...! ngapyok wonge mau nganti ra ketok klelep kepangan ombak gede...hedeeeh modyarrrrrr....!!..wonge mau keseret ombak..! .batinku..gage tak playoni arep tak tulungi..koyo nggon pilem pilem kae lho lor ..bay woat...

Basan ombake surut, wong mau isih tetep nenggone jian tanpo geser sitik sitiko...hhh. Malah njuk ngadek mlaku marani aku ning mlakune di gae gae koyo pragawati bikini kemayu banget..hedeh. Tak sawang sandangane , topine blas ora teles...hieeesssssss......tep ora beresss iki... lur...! hedehhh....cetho bangsane lelembut iki lur...hayo lagi iki lur ,ono lelembut nglegakne piknik.. gandeng wes kulino weruh aku blas ora wedi , malah kepeneran iso nggo konco ngobrol...wkwkwk..bareng wes cedak ndeknen mbukak kocomoto seng gedene meh nutupi rai..

***

KYAAAAAASSSUUUUU....! RUPANEEE.....! wkwkwkkk...ora ngece lho iki lur....hedehh.....bosik banget.....! hedehhhh....marai maless banget lagi iki lho lur ono lelembut ora medeni ning marai mules wkwkwkk. Gek kemayuneee wes jian ngungkuli sahrini bareng ngerti rupane ko ngono ,aku tok etok ra weruh ben..!.maless dadi getuuuun banget aku mau mbengoki hedehhh..."

mas...! .masse...! mas..masee..!" Deknen ngundang undang tep ra tak gagas malesvdeknen njuk lungguh njejeri aku ." mas...! mas masse...! kowe iso weruh aku to mas ...! masvmass..! Karo drijine nduduli bangkekanku hiss jan nggriseni tenan. Suwe suwe aku yo rabetah to loor.

"kowe ki ngopoeee ngriseni ngerti raa !"omongku nyemgol..hh.. Deknen malah ketok seneng njuk ngusel usel koyo kucing...hedehhh..blas ra marake ngaceng...hh..aku njuk pindah le lungguh nyedaki walesan laut seng anteng ra ono gondolan hedehh.." mas mas ..! maseee...! Kenalan yuk..!" GIIIIIIIAAAAAH...! "omongku dongkul..hh
AHH...!..masnya gitu deh...!" Been..!." Ee......malah soyo le kemayu.

" jan jane kowe ki bangsane opo to..? Nek lelembut..ki wangune.. nganggo serba putih njuk rambute di krembyahke..dadi ketok serem medeni haaa kowe...! jian rawangun wanguno belaaass....hhh. Malah nganggo bikini gek motipe kembang kembang meneh gek teng pecotot ra kalap..!""

"Wuuuu...! Ini namanya modis mas..!" Karo nglenggat nglenggot koyo model peragaan busana pantai.. hedehhh
...
Hanek bodyne wangun mono...! body koyo dongklak pring petung we nggaya..hhhhh..." gimana mas ....! cantik to aku..?" ."Raaaaaaaaaaak...! omongku karo menyat ngukel senar wes ra niat mancing arep bali wae dasare gebleh.." "mau kemana mass !" Takone deknen ngerti aku kukut kukut..." mulehh..!" Ikuuuut..!" Rasaaah... ! "Pokoknya ikut..!" Hedeeeh...! ngimpi opo aku mau bengi di totke demit Alay kongene hedehh..!

***

Bareng bali tekan omah jebul lelembut wagu seko wedi ombo mau yo ngetotke. Malah wes tengok tengok neng teras...hiesss. Jan ming gumunku deknen wes ganti sandangan nganggo klambi ala tiong howa. Nek kowe iso weruh lur jian ngguyokke tenan blas ra wangun wanguno. Jare deknen ki isih keturunan tiong hwa...wkwkwk..tyong hwa ra komanan toko... ."lha jenengmu sopo...mylani ?, opo mysin..!?" he he he.." wiih...sory ya..!"
Jare deknen karo penjab penjeb.." lhaa
Sopo?" ...WALJIATI .......! Jare deknen... Whhhaaattt...??
???????????? tiong howa ngebong po...? wkwkk

Ora ono keturunan tiongwha kok jenenge waljiati ki hheeeh ono ono wae kowe kih... waljiati..! .hedehh...hakui jeneng jowo deles je wal jelas lair sasi syawal , ji ki tembung siji dadi lairmu ki tanggal siji sasi sawal. Jeneng jowo kui..! asembuh lah ra tak gagas karepmuh..." lhakok kowe saiki kok nganggo sandangan opo kui ?" Ra cetho banget.." ini baju pernikahan tauk ini adat cina besok kan aku mau nikah..!" Whaaaaatt???????????..." njuk seng gelem ro koe ki yo sopooooo....?"
Hedeeeehhhh.....ono onowae..deknen njuk metenteng " wiih...sory yaaaa.....cowok cowok pada ngantrii.. tauuuuk... !" Wkwk..... ngantri nggajul po hedehhh...asemboh aku arep turu Waljiati isih sibuk dandan sesok esok aku kon nekseni pernikahane yoming tak iyoni, mbang rame...ro si Waljiati si keturunan tiongwha.....wkwkwk..
karepmuuuuhhhhhh. Jam 2 esok aku digugah waljiati...Kyaaaaaaaaa.....! Rupamuuuuuu...wal wkwkwk..kowe wedakan nggo gamping po...! gek klambine dombrang dombrang werno abang malah koyo ondel ondel betawi kae lho lur. Deknen ngenehi undangan manten, aku kon mangkat saiki jare ndak telat.....hedehh. Deknen njuk plas ilang tak kedepke...

Gandeng aku penasaran pernikahan demit aku njuk mangkat numpak motor. Gedunge ra jelas wong nggo tulisan cino. Ning aku ngerti arahe cedak pasar pingit..werrr.. Bareng meh tekan pasar pingit wes ono panitia manten njuk aku kon mlaku suasane kok aneh batinku kebak tamu undangan seng teko lampune gilar gilar padang. Ambu dupo ratus ngganduk banget jian sarwo abang hiasane. Rame banget tamune hambok ewon nganti koyo pasar malem pecinan. Panganane jian wakeh tenan pepak banget, sasat opo opo ono. Wah ra nyongko Waljiati anake wong sugeh po yo, aku kon mlebu gedung seng dihias koyo klenteng dadi saksi manten. Tak sawang waljiati ketok seneng banget hedehhh. Tak delok calone si wal...jilakkkk bagos banget...hedehhh

Demit kok iso katarak batinku. Acarane meriah tenan kabeh do nganggo sandangan model jaman cino jadul sarwo abang. Bar acarane rampung aku koyo di bius ngantuk banget nganti keturon. Njuk aku di gugah wong seragam ireng ireng aku melek wes padang. Ning kok wes sepi bekas bekas pesta blas ra ono..

" mas bangun mas bangun..!" aku iseh bingung motorku yo ono neng cedak leku turu.." iki nengendi to mas?" Takonku ro kriyip kriyip..." kampus mas ! Kampus janabadra !"......lha masnya tadi lewat mana kok bisa masuk padahal gerbang di gembok semua?..

Aku ming gedeg gedeg lur hedehhh
Ono ono wae biyangane oq WALJIATI
Basan liyo dino tak takokke wong tuwo jebul mbiyen daerah universitas janabara ki bekas kuburan cino mboh tenan orane aku ra reti

..................TAMAT.............

Next... Petualangan indigo (hantu tong tong sot)
profile-picture
kemintil98 memberi reputasi
Diubah oleh ffernando69
Nah ngeneiki Mbah kung,enak lewat index,kkj puyeng le scroll goleki....
PETUALANGAN INDIGO
(hantu tong tong sot)Saya coba menceritakan dalam bahasa indonesia campur jawa.
Critanya begini.

***

Sore sore sepulang kerja aku mampir ke tempat mbah jo, tetanggaku yang sehoby denganku memancing ikan di malam hari. Mbah jo adalah seorang pemamcing sidat senior guys, usianya kurang lebih sudah hampir kepala 7 jadi ya sudah kakek kekek. Jalanya aja udah agak bungkuk. Tapi jangan salah kamu gays kalo urusan mancing...hedehh. Jalanya bisa tegap bak militer mau maju perang...hehehe.

Waktu itu aku ngobrol berdua yaa, apa lagi yang di obrolin kalo nggak seputaran mancing, " Ayo nanti kita brangkat..!" Kemana mbah..? " "dekat dekat ajaa ngak usah jauh jauh...!" Kata mbahjo.." hayo dekat tu manaaa mbah..?" .tanyaku kepo ."ssssst sepot rahasia !" Jhyaaaaaa. Cuma sepot mancing aja di rahasiakan mbaah..!" Wheee....ha nanti kalau pada tau ikanya bisa habis di pancing orang.....! Tolol kamu Spotnya masih prawan..!" Maksudya apa spot masih perawan..??? Apa kalau kencing suaranya masih cessssssssst gitu mbah.?" Mbah jo ganti kepo maksudnya apa???" Mbah jo balik nanya.." lhoo katanya masih perawan kalo sudah nggak prawan suaranya kan ..werewerwerewerrr !".

"WHAAAAA...pikiranmu jorok ih, maksudnya tuh belum terjamah pemancing !!" Aaaahhhh masaaaak mana ada spot kaya gitu jaman sekarang !" Whee.....nggak percaya..!" Kata mbah jo sambil dongkol wkwkw
" Ada ikanya ndak ? percuma spot rahasia nggak ada ikanya !" Bheeeee....! kata mbah jo sambil menepuk nepuk pahanya.." woh besar besar po mbah ikanya ?" Bhhheeeeee.....!" ada yang sebesar pahaa ikanya? " Bheeeee.....!!!".nggak percayaa ! Kalau ada pun pasti sudah kepancing kalau cuma sekitaran sini mbah...!" Bheeeee...." lama lama kesel juga aku liat tingkahnya mbah jo

..." nggak ada yang berani mancing di situ !" Loh....kenapa ? tanyaku ikut ikutan kepo.." Ada hantunya...!!" Kata mbah jo serius..." ealaaah cuma hantu to kita kan pemancing sidat mana takut sama hantu, paling cuma nampakin doang nggak ngapa ngapain wong ada yang lebih serem dari hantu aja aku nggak takut..!" Apa..? Mbah jo balik tanya penasaran "ya simbah lahh.!!..wjwkwk hedehhhh.." Tolong ambilkan galon minuman itu.!!" buat apa mbah...?? " Buat mukul kepalamu suuuu...!" Wkwkwkwk "wah simbah kezam !" Wkwkwk...
"Tapi serius ...!" Hantu yang ini lain ..
Kata mbah jo bergetar tanda benar benar serius..." hantu ini tidak menggit apalagi menghisap darah. Dia malah meludahi korbanya..cuuh ..! cuuh cuuh! jadi disana kamu nanti hati hati apalagi di dekat pohon bambu apus dia biasanya tinggal di situ.! Benar ini jangan di buat bercandaan serius kalau kamu sampai kena cairannya bisa bengkak...!" Kata mbah jo serius.." omong omong ada tissu ndak mbah ?" tanyaku serius.." buat apa?" tanya mbah jo ndak kalah serus " buat ngelap mukaku yang kena cuh...cuuh mu tadi...hedeeeh....! Lha..kamu itu ya aneh kok mbahh...! ngasih contoh cuh cuh cuh persis di mukaku hedehhh hamuncrat !"

" Gendruwo ya mbah ?" tanyaku penasaran " bukan gendruwo nggak ada apa apanya !" Wooh aku tambah penasaran " tros apa mbah ??"

" orang biasa menyebutya TONG TONG SOT !!!" WHAAAT...??? Apa itu ? Kok, aku belum pernah dengar ada setan namanya Tong tonug sot !! Kamu pasti ngarang ya mbah ?.." kok ngarang..!! kamu tuh kalo di kasih tau sama orang tua pasti ngeyel !!!" Ya jelas ngeyel masak ada setan Tong tong sot ! hedehhh....tros wujudnya seperti apa mbah ? " "whoo menyerammkan..!.tinggi besar banyak bulunya..!" hhhiiii....pokoknya menakutkan..kata mbah jo serius..

***

Singkat crita ya gues , jam enam sore aku jadi brangkat berboncengan naik sepeda motor. Sebenarnya aku justru penasaran sama Tong tong sot enggak sama ikanya . Sesampainya di lokasi bener yang dikatakan mbah jo tempatnya gelap banyak pohon bambu. Masuknya melewati makam bau bunga kamboja sudah mulai terasa menusuk hidung. Ternyata lokasi spot rahasianya mbah jo sungai tepat di belakang makam , menambah suasana tambah mencekam. Aku duduk di samping mbah jo, setelah umpan ku pasang pancing ku lempar blung...blung..! seperti biasa kupasang klinting di pucuk joran agar bersuara kalau umpan di makan ikan. Selanjutnya jresss bul bul aroma tembakau kretek mengudara "mbah mbah lokasi Tong Tong sot dimana mbah ?" tanyaku lirih pingin tau .." mbah jo menunjuk suatu tempat di bawah pohon bambu yang lebat dan gelap. Kupandangi sklilingku hanya batu batu nisan tua yang terbalut lumut ,sepi sunyi, hanya sesekali terdengar suara angin menerpa daun daun pohon bambu. Membikin suasana tambah mencekam. Pantesan nggak ada yang berani mancing di sini kecuali suasana
yang mencekam. Nyamuknya guys, banyak banget hedehhh tanganku samai jentol jentol..hhhh..

***

Sudah hampir satu jam belum ada tanda tanda sambaran ikan. Mungkin mbah jo juga mulai bosan.." kamu mancing di sini sendiri ya..! aku tak pindah sebelah sana..!" Kata mbahjo sambil berdiri tros meninggalkanku..
Mbah..! Mbah..! Mosok aku di tinggal sendiri waah jian simbah ki.!!" ..jujur aja kalau sendiri nyaliku ciut juga ditempat seperti ini ,hedeh...mana nyamuknya ganas ganas lagi, hedehhhh ,tak lihat justru simbah mancing di sarangnya Tong Tong Soot.!.hedeh...mau nusul takut, kalo disini sendiri, jadi bulan bulanan nyamuk..jilak nan oq simbah ki....

Soyo bengi ademe sangsoyo njejet..
Aku wes mulai prindang prinding. Sepi pi jian tanpo ono suworo ......lhakok dumadaan aku di kagetke suora mak...
" Byuuuuuuuurrrrrrrr.....@@!!!"
Njenggirat ....tanganku nyaut senter arep njrantal ..ha..kok njuk krungu suarane mbah jo..." Haaajjingaaani !!!"
Tulung..senteri...senteri..! " suarane mba jo njaluk tulung...wah..sido di idoni demit TONG TONG SOT tenan kih batenku..hedehh. Wes ngerti kono kui nggone tong tong sot ! Nekat wae mbah jo ki jiaaan. Aku gage marani karo prindang prinding. Sentere tak clorotke nggon dapuran pring mbok mbok demite iseh ngetok tros tak padangi nggone mbah jo mancing. Llh Mbah jo kok ra ono ?? ming tas karo kepis tok..!!.." jingaaaaaan tenan oq..!" krungu suarane mbah jo misoh misoh..
Mbasan tak senteri neng ngisor.....woooo....mbah jo wes copot katok ,wudo mblejit ...karo ngotot otot ...barange seng wes ra..kalap wkwkwk bentuke..jyaaaaass...." Hassuiii...malah nggeguyu..cepet senteri...!!" Akone mbah jo...aku yo manut jian tak sokle, dasare batune bar tak ganti ayar, dadi padinggg. Barange mbah jo seng wes ....jyaaah..wkwkwk ketok cetho ngeglo. Deknen sibuk metani , di ilang ilingi dibetot munggah mudun barange, jian iso elastis..." ora di obah obahke to ,sentere ki...hasuii..!!!" Wkwkwkwk..." kui po mbah seng jenenge TONG TONG SOT ki..?" Wkwkwkwk.....jare wulune ketel...hakok wes do mbodol kui wjwjwk. Percoyo aku saiki mbah, nek wujudte menggilani wkwkwk. Ha kui nek ngidoni iso aboh tenan mbah.!!!wkwkw

" Prrrueeeeek..!" Wangsulane mbah jo singkat tor padat..wkwkw..." kowe..ki ngopoe mbah...??..ngocok po..!!!.???""
" ngocok ndasmu kui...!" Wkwkwk....lha teros ngopo kui...??.
" iki lhoo....koon ( tiiiiiiiiiiiiiiit sensor karena bahasanya terlalu fullgar )
Dirayah semut geni !!!"..." hakok iso?????"wkwkwk.." aku mau lunggh neng kono jebul nglungguhi leng semut geni...hiess jian mongko katoku bolong jaitane wes dedel ..hado .......mlebu ,koyo di gawekke dalan hedehh!" Jare mbahjo karo isih sibuk metani..wkwkwk " hakok nganggo acara njegur kali barang... ?"
Untung kaline ming sak pupumu jerone Hhanek jero banget lakyo malah bahaya to kui mbah !" .." seng ngomong njegur ki sopo..? Gejegur....!ora sengojo njegor..koe ki diomongi wong tuo mesti maido. Gandeng katokku bolong semute do mlebu katok kok teng kleler ki opo? Hakok tros mak slenget aku njondil, ngidak godong pring garing njuk kepleset nyemlung dadi ora sengojo njegur. Wes...ojo di obah obahke senterre....malah crewet wae kowe..!" Jare mbah jo wjwkwkjjk

***

Hedehh...Basan wes rampung mbah jo munggah karo miling miling nggoleki katoke ........"lha lemu nyopot katok ro cawetmu mau nengendi...?"....."mau ki koyne tak uncalke kene je !" Kok ra ono ?????????? " hayo nyemplung meneh...! Jareku melu nggoleki. ..."whooooo.....Haaaajinganii....!!..berarti keliiii ........!! hasuuui ..ono rek sak udute je...!!@## jare mbah jo karo clorat clorot nyenteri kali wkwkwk..." yo..kono mbah dioyak wkwkwkk..ro nglangi..wkwk " hass prekkk ! Bali wae yo..! Hasuiii..malah digeguyuu..!!" . Alhasil mbah jo bali jian mblejit ngisorrane ,Tong Tongsote gemandul kewer kewer ...wjwkwk ,bareng tekan lehku markir motor , tak guyoni "wah sesok esok buruh ngumbah jok motor kih.!"wkwk.." wes rasah crigis..ayo gek budal ! Jare mbahjo karo ngawt le mbonceng hedehh...

Basan meh tekan omahe mbahjo hakok neng cakruk isih kebak wong do rondha. Mongko kudu liwat kono. Mbahjo panik " banterke banterke....!" Aku yo manut motor rodo tak banterke. Lali nek neng cedak cakruk ono polisi tidur. Aku ro mbah jo iso mak tuing njondil knyuuk vnglungguhi Tong tong Sote mbah jo. Mbah jo bengok sak kayange" Haaasssuiiiui..##/$@@## whaaa...." sorrryyy mbah ora njarakk !!" wkwjwk hedehhhh kabeh do mengo dadi konangan hiesss jiaaan hedehhh....mbah mbah apesmen tong tong sotmu

***

Bareng let rongndino aku dolan nenggone mbah jo ." Aboh ra mbah di rayah semut geni.....? " hayo jajal nggonmu pakakke semut geni ning paling loro ki pas ketiban gejlik...hedeh.....!"...." Dioesi balsem mbah lak cepet mari!" "Preeek !.." jare mbah jo karo melu ngekek...wkwkwk

Goro goro diweruhi Tong Tong Sot ..nafsu makanku hilang meh seminggu hedehhh .


..........Tamat..........

Next.... Petualangan Indigo (terbongkarnya misteri kematian dewi)
profile-picture
profile-picture
mincli69 dan kemintil98 memberi reputasi
Diubah oleh ffernando69
Lihat 1 balasan
PETUALANGAN INDIGO
(terbongkarnya misteri kematian dewi 1)Iki ming crito fiksi lho lur. Dadi nek ono jeneng lan papan seng podo ,ora tak jarak...!
Critane ngene..

***

Esok esok jam 6 an kok ke ganggu suoro gruduk gruduk neng ngarep omah, tak injen seko cendelo ono mobil gede apik warnane putih. Tulisane toyota lan kluiser. Mobile siji jenenge 2.

Gek sopo isuk isuk moro dayoh koyo rangerti wayah hedehhh. Seng numpak do metu tros nutup lawang mobil mak jlegg .brrt cendeloku nganti geter kacane.....

"Permisiiiii.....Asalamualaikum...!"notok lawangku karo ingak inguk seko njobo. Weh dulurku po yo? batinku. Ning aku ragu dulurku ki kere kere je mosok iso tuku duwe mobil apik..

Walaikum salam jawabku ro keiyip kriyip kemul sarung tak bukak lawang.
Neng njobo ono pawongan lanang wedok rapi sek lanang umur seketan..
Seng wedok umur 45an lah jiaan isih ketok yes wong kerumat mergo sugih. Jal kere yo nglomprot ketok tuwik . Yakno lho kui lor..
Gek gek arep nuku omahku po yo...keno gusur kih...

..maaf mencari sapa yo..? Takonku nggo basa indonesia. Ojo ngece lho lur basa indonesiaku ra lancar.. .

Jebul pancen nggoleki aku hedehh
"Begini lho mas. Kedatangan saya bersama istri saya mau ....." sebentar pak silahkan masuk duduk dulu critanya nanti wae saya tak adus dulu biyar ketok seger sama tak nggodok wedang ya...! Ben adusku tak suwi suwi, sabunane ping pindo wkwk. Lha geneh tamu teko kegasiken gek ra nggowo sarapan gudek po piye. Bar adus nggae mi, tamune ra tak tawani ora mergo medit lho lur wong ming sebungkus..hedeh...

Bar sarapan wareg lagi tak temoni..."maaf ya pak bu agak lama maklum ..!". Iya mas ndak papa..jare sek wedok ..! Kok pagi banget ada perlu apa to..? Takonku neges...."begini mas kami ini dari cirebon. Jauh jauh dari cirebon mau minta tolong carikan anak saya....Dewi !". Dyarrrr....esok esok ono wong njaluk tulung ngono ki piye lur....hedehh..

" Maaf ya bu pak kalian itu salah alamat. Harusnya bapak sama ibu itu datang ke kantor polisi, jangan ke tempat saya, saya yo ra dong blas no..! ..terus bapak sama ibu ini yang suruh nyari ke tempat saya ki sapa....hoak itu buu..!.

Walah malah wong loro do mbrebes mili mohon mohon aku kon nggoleki si Dewi. Aaku yo ra ngerti, kenal we ora....hiess jian ra masuk akal nan .

Deweke diandani uwong jare kon takon ro aku .jian..kurang ajar nan..lha aku ki dudu wong pinter po paranormal je. Jal nek kedadian iki menimpamu lak yo bingung to.

."Tolong mas....tolong sekali...!" Jare ibune ro nangis nangis. Lha piye leku arep nulungii.
Aku wes wegah wegah tenan tetep wae ibune mekso "setidak tidaknya tolong dengerin critaku dulu...!". Yowes crito sak karepmu tak rungokne...hedehhh...

Tros ibune crito seko A nganti z. Nganti ngantuk lehku ngrungokke...hedehh. Gek critane terlalu bertele tele mboseni ning tep tak tunggoni lha bacut nyimak seko awal..jian tobil nan oq. Mongko mengko selak diampiri si p janjian golek lumut barang...hies...

***

Critane cekake ngene lur. Wong loro kui jenenge Pak Surya ro bojone. Dadi pak karo bu Surya ki wong cirebon ,duwe anak jenenge Dewi, kuliyah neng salah satu unipersitas swasta neng jogja. Wes semester papat, ngekos neng daerah jl kaliurang. Wes pirang pirang ndino di kabarke ilang ora iso di hubungi diduga meninggal di pateni karo Wawan pacare yo wong seko cirebon. Jare kawit SMA wes pacaran ...hh.. Saiki wawan wes di amanke neng kantor polisi , ming kari nunggu fonis hukum tetap ming si wawan ora gelem nduduhi jasadte dewi nengendi. Wong tuwo nyekolahke adoh adoh ben dadi wong pinter, malah dadi banten. Lha aku di jaluki tulung kon nggoleki jasadte dewi nengendi.....hedehh....emang aku anjing pelacak...! jindul oq..

Bareng wes sauntoro pak suryo karo bojone njaluk pamit karo ninggal kartu nama ro duwit 5 lembar werno abang. Gandeng aku ora moto duwiten to lur..! duwet langsung tak sak ra tak delokke...

Sorene aku arep nggoleki sek jenenge Wawan. Mergane neng critane bu Surya mau bagiku rodo janggal..! .hakok iso ngarani nek Dewi wes mati ..? .tros wawan seng jare pacare kawet sma sing di dakwo mateni alasane ming mergo ono seng weruh nek Dewi metu seko kos mbonceng Wawan. Lagi arep budal lhakok malah udyan deres. Kepekso tak undur sesok wae mbang mangsuk angin yo to lur....Bersambung.................
Diubah oleh ffernando69
PETUALANGAN INDIGO
(terbongkarnya misteri kematian dewi 2)


Udan seko sore ra terang terang..hh. Penake nggo ngringkel wae dasare yo wes jam 10 an , nonton tv acarane ming banci alay ra mutu blas. Mending mapan turu karo nyanding radio cilik nyetel wayang kulit dalange ki hadi sugito seko toyan wah jian demes. Krukup kemul sarung dasare adem. Maklum lur ..! urip mong ijen durung payu rabi..wkwkj. Dulur dulur wes do mentas kari aku ijen nunggoni omah tinggalane wong tuwo hehehe. Jan jane nek aku ngilo kae yo ra pati elek banget lho lur. Nek do ngarani aku ki manis koyo Si Al anake Dani. Ning angger nyedaki cah wedok durung nganti dadi , wes di putus...hedeh nasib..nasib ..! padal kulitku ki putih lho .lur..! resik. Ming kakean mancing dadi njliteng.
Haning piye meneh karang yo wes dadi hoby. Mbok menowo durung ketemu jodone. Cilakane ki nek jodoku rong lair opo malah wes mati...hedehh..
wkwkwk....

***

Jam set limonan aku nglilir capet capet krungu jago teng brengok nandake nekwis esok. Bareng ngolet mak jenggirat...! .kaget setengah modar aku...hh rasengojo mbengok "kyaaaaaa...!"

Ono sosok pucet wes ngadek neng jejerku jan ceto banget. Rambute di krembyahke, motone irengtok oraono putihe. Opo iki seng di arani kuntilanak beranak kuntil..? Jian gilo tenan aku lur nganti raiku tak tutupi bantal..ben ra weroh..

"hies...lungo..! .lungo...! ora nengkene lungo...his...karo tak gepyoki sarungku. Sam
ar samar krungu sworo .."paak....! tolong paaak toolong..!"

Woooh nek iki..!...grrr...hhh...aku dadi rasido wedi malah emosi aku lur.....! aku ki jeh muda je...! dionekke bapak bapak...jiaan demit we arep mateni pasaranku ..ra trimo banget aku lur...jilak nan ...

"HEH...PAK PEK PAK PEK... KAPAN AKU kimpoi RO...MBOKMU..HE..!".
Reflek tak bandem bantal seng tak nggo nutupi rai wus....krompyang ngenani gelas nduwor mejo bekas lengopi wingenane.

"Kowe ki seng jenenge kuntilanak yo....? "
"Ha endi anakmu....? .opo sundel bolong..?"
Deweke ming gedek...."lha koe ki sopo..? "
deknen ngaku jenenge DEWI ..
"Dewi anake pak sorya po...?" Deknen mantuk karo mesem sajak seneng...
Eaaalaah..! .digoleki malah njedul neng kene..hedeehh...
"Koe di pateni pacarmu to.....mergo koe meteng ...! .yo pora...? njuk koe ngoyak oyak Nikah..! njuk pacarmu durung siap. Koe terus dipateni..! mergo isin ..njuk jasadtmu di mutilasi tros di buang kali.....! yo pora...? njuk kowe gentayangan nggoleki jasadtmu, medeni wong do mancing...yo pora...! Ajeg ..nganti apal aku....! mulo...yo.mulo...! kowe ki di sekolahke adoh ,ngentekke biyaya okeh..bendadi wong pinter malah do ra nggenah ...! Sobone diskotikan..hh.. .anggepe bebas..! kowan kimpoi, kentha kenthu bareng meteng bingung...hh..tinggal minggat..! hhh....Dyar...! mesakke wong tuwamu yooo....! le ngetokke ragat ..ora sitik..! ning percumah ibarat sego ees dadi telek.! ".ben seneni sisan..hh...wedokan ra kalap..hh..".wes rasah kimbik kimbik !"

Dewi sing maune serem ming ndungkluk sajak susah.." njuk jasatmu saiki nengendi ...?". "Salah.....! kamu salah..! critanya nggak kaya gitu....!" jare si Dewi......hedehhh...
Ora ngono po..? Hanek ra ngono ki njuk piye....? biasane ki ngono..!" Omongku yakin..

Dewi terus crito yen seng mateni deweke dudu Wawan ..! cen bener seng metok wawan ning tekan dalan terjadi cek cok nganti si Dewi mekso medun njuk nyegat taksi moro nenggone kancane wedok..". Hakok ndadak cekcok barang opo nggone wawan tidak memuaskan ..??.!".takonku nyelo critane.

" Endak ya....! mas wawan bukan tipe manusia seperti itu..!..dasar otak mesuum...!".jare dewi wkwkkk...seem iki! opo wawan ora ngubungin kamu lewat hp..? " ngubungi terus tapi enggak saya angkat ..! " Lha ngopo ?" Takonku..."hhh....emosi pak..!. Hedehh...mas..!

Critane bar cek cok tros dewi moro neng omahe kancane di terke ojek. Dewi tekan omahe koncone suwong ning. Lawang ngarep mbukak tros ono mobil avansa silper. Dewi mlebu jebol omahe koncone mau lagi di rampok...!

Dewi di sekap ning berusaha nglawan karo mbengok ning kalah ndisik karo palu sing wes nutuk sirahe. Jasate Dewi di seret di lebokke jugangan mburi omah ...." hakok raono tonggo seng weruh po piye...? " Takonku kepo...
Jare dewi omahe rapet pager bumi... " wossd....ra masuk akal hakok jasadtmu durung ketemu sprene...? opo koncomu dewe ...! ora ono wong liyo ....? ra masuk akal meneh..wong koncomu lungo kok kowe ra ngerti...kudune kan mbok bel sek koncomu ono opo ora lagi moro..! .hedehh....!".. dewi ndelokke aku sajak nesu..." Ha...kalo tau nggak ada saya ya nggak mungkin datang...! .orang di bilang baru emosi jadi nggak kepikiran...!" ...wkwkwk...ono demit di paido critane nesu wkwkwk...

Jare koncone bar wae mulih neng negorone cirebon wong pas musim liburan kuliah. Omah kono ki ming kontrakan di nggoni wong telu dulur kabeh kuwi we yo do bali kabeh , seprene durung bali neng kontraane..
Woo...ngono tow...


Bersambung..................
profile-picture
kemintil98 memberi reputasi
PETUALANGAN INDIGO
(terbongkarnya misteri kematian dewi 3)Koyo seng tak critakke neng seri sak durunge. Dewi anake pak surya seng kuliah neng jogja dadi korban pembunuhan neng omah kontrakan nggone kancane. Lha seng dituduh mateni si Wawan pacare Dewi mergo saksi mengarah neng Wawan.

Pak Surya njaluk tulung ro aku nggoleki jenasahe anake seng di delikke wawan. Wawan saiki di tahan polisi nunggu sidang pengadilan.

Lha saiki aku lagi bingung piye carane ben aku dewe ora terlibat langsung, sementara si Dewi seng wes dadi badan alus isih klinteran neng omahku marai risi. Aku njuk kelingan kartu namane pak Surya. Tak woco wooh.....! jebul pegawai pertamina...! Broww....wkwkk pantesan sugeh..! .Pantesan anake juteke ra umum..hhh...cobo cobo tak hubungi. Jebul pak Surya karo bu surya isih neng jogja, ngurusi sidange wawan. Deweke durung lego nek si Wawan durung di ukum berat....!
Hedeww...nek paribasan jowo le ngarani ketiban awu anget.

Pak Surya nginep neng hotel berbintang rasah tak sebutke hotelle pokoke isih neng jogja. Gandeng aku kepingin njelaske masalahe Anake , aku kudu ketemu ben masalahe ndang rampung teros Dewi iso tenang ora nggangoni aku..

Janjian ketemu neng hotel mewah lur...! ngerti dewe lagi iki aku arep sobo Hotel berbintang. Dandan mlitit, nganggo dasi, ben ketok piyee. Sepaton, hem putih. ben ketok ora ndeso banget..hh..wkwkwk.. Motor tuwo tak pancal werr...

Bareng tekan hotel aku ditakoni arep ngopo karo sekuriti hotel sajak ra percoyo nek aku ki tamu kehormatan. Jjan mangkelke..! opo tampangku ki ketok kere banget yo lur ..? padal aku wes nganggo hem putih lengen dowo bekas sragam SMP ku ndisik..! Pancen wes rodo kawus sih, raketang sebagian benikke wes tak ganti model peniti, ming bet osis lali durung sempat tak tetel...hh...ka
ro sekuriti mah dikiro arep golek rosok..jinguk nan og..

Bareng tak kon ngubungi pak Surya, lagi Aku kon nunggu neng loby hotel. Ora suwe pak Surya teko njuk nyalami aku. Tamu kehormatan je padake emyeh embyeh.

***

singkat crito yo lur, kabeh seng diomongke dewi tak critakke kabeh ora tak tambahi ora tak kurangi. Pak Surya kaget ning mboh ngopo pak Surya percoyo banget ro aku. Tak kandani nengendi jenasahe Dewi. Nanging pak surya durung percoyo nek seng mateni dudu Wawan...hedehh. " Pak saya sanggup menangkap penjahat yang membunuh anakmu asal bapak mau janji melepaskan Wawan,..kasihan sudah di tinggal pacar ,masih di masukan tahanan hhh... Dia itu tak berdosa...pak .!" ..ok...! begitu pembunuh asli tertangkap , akan saya urus wawan...! Tapi ya itu pak orang jawa bilang jer basuki mowo bea... lha saya ndak punya ragat je..! "Omongku tros "nomer rekeningmu brapa?"
Cessss....anyep neng sirah iso tuku tegek meneh..( alat pancing )batinku.." nanti tak sms pak ..! saya ra apal je..! " omongku " ok ndak masalah.. nanti tak kirim kalau anak saya benar benar ketemu seperti critamu..! " Jare pak Surya.

joss.....! rembukan ro wong sugih ki jian penak ora kakean ita itu. Aku njaluk pamit mulih. Sorene lur...! Aku di kabari pak Surya yen wes kasil nemu jenasahe Dewi di kubur neng mburi omah kosong.

Wes saiki kari nemoke pelakune..
" Perampok spesialis rumah kosong."
Dewi seng wes dadi badan alus ngandani nek pelakune saiki neng tangerang...dyaaarrrr... Tak tiliki saldo neng Atm ku wes ono isine okeh.. ! .turah nek ming nggo sangu wkwkwkkk.

Langsung Go To stasiun Tugu antri tuku tiket kreta ..zakizuk izakizuk...dolan neng Tangerang jawa barat bersama Dewi.


Bersambung..................
profile-picture
kemintil98 memberi reputasi
Ngapunten wong Sunda interupsi sitik ning kisahe Dewi, apik lurd monggo di lanjoetkeun maneh ceritane, matur sembah nuwun . . .
Balasan post ffernando69
Hahahahahahaahahassssssyuuu ik ....., ngekek tenan moco paragraf iki lur.
Gek karo mbayangke tong² sot mbah jo meneh ... joooohhh nan, marai ilang nafsu makanne ...


Quote:
PETUALANGAN INDIGO
(terbongkarnya misteri kematian dewi 4)


Petualangan Indigo by: dokterkungtop

Bareng wes duwe sangu, aku kat neng stasiun tugu pesen tiket sepur. Si Dewi we yo melu, karepe tuku tikete we yo 2 ....jiaaan mboros mborosi...! "Kowe ki lak yo ra ketok to mbok rasah tuku siji wae..! Mengko nek korsine kebak kowe tak pangku wess...! " Omongku..." Gaaak mauuuk...!" Jare dewi jiann timbang brebek kupingku tak turuti. maklum lur ....! orang kayaaa ....!

Gandeng isih liburan tiket penuh ndadak ngenteni rong ndino..hedehh. Bareng wes entuk boking tiket arep bali hakok si Dewi njiat njiat ngejak jalan jalan neng malioboro..hedehh..opo yo umum kui...? Demit kok piknik...hhh...jare dinggo ngilangi setress..??? Karo dinggo kenangan trakhir..,! awale aku wegah , males panas..! , neng ngerti dewe Dewi nek ra dituruti, ngamuk ngamuk nggedrug nggedrug...! Koyo cah cilik dadi paham perasaane si Wawan.

"....yohh tak turuti maklum lur horang kayaaaa....! .mbareng neng moll dewi ngejak mlebu..."gah aku...! ra biasa mlebu moll...! ora kulino.!". Biasane neng mollitik warong klontong ndesoku..! Neng dewi tetep ngotot ngejak mlebu. Nek aku ra gelem deknen ngancam arep ramelu neng tangerang...!he
dehh...karang yo bekase anake wong sugeh dadi demit we isih judes, jutek opo opo keturutan. Jane isin aku lur, ra tau taune mlebu moll. Jebul jian resik tor adem neng njero moll ki. Liane do necis necis sandangane aku ming nggo sandal jepit we selen. Dewi nggeret aku numpak undak undakan seng iso mlaku dewe. Jian praktis tenan sikil ora pegel. Dewi ngejak neng nggon klambi klambi wedok hedeh.."aku ngenteni kene wae wi..!" omongku. Dewi tep wae nyeret aku kon mlebu. Yo aku ming manut, jan tak sawang koyone dewi wes biasa sobo mol. Deknen asik milih milih sandangan. Batinku karepmu nekming milih tok wee ora tuku wong yo raiso nganggo.

Ora sue Dewi nyeret aku tros nudingi klambi wedok tros aku kon njikuk kon nuku...whattt...? " Hawegaah....! arep nggo ngopo....???!" Dewi ketok nesu raine dadi serem. Dewke ora gelem lungo nek ra di tukoke.

Jarene kui klambi seng di pingini neng rong klakon di tuku. Bareng tak delok regane .....Bhajilaak....! sakjuta nematusewu...! Edyaan iki nggo tuku bakso wes iso nggo nraktir wong sak desa "kowe ki demit po rampok heh...!!? aku we nek tuku sandangan setaun pisan nek arep bodo kuwi we neng pasar nggodean pol pole rego satus....!" Rasadar aku muni muni bengok bengok do didelokke wong akeh. Dadi isin aku dikiro wong setres. Hayo kepekso tak bayari njuk dewi nggeret aku neng sepatu sepatu seng di pilih rego sakjuta rongatus. Njuk neng pakean dalam wanita bongso kotang ro cawet hiesss...."Gaaaah...! aneh aneh wae mosok aku yo kon nyobo cawet ro kotang barang.!! ???.mau wes mbok kon nyobo sepatu wedok.".nganti isin ro mbak penjagane.." ora ora..!" Jare dewi kemayu. Neng aku kudu tuku jare wes seminggu luweh ora ganti...hedehh...aku sesasi we biasa wae. Bajilaaak rego kotang 500 ewuvki njuk ngopoo..??? .gumun aku ro wong wedok ki kok yo ono seng tukuu...??? Nggak habis pikir gue nih ndadak nganggo bordir bordir barang ..! wong yo nek dinggo ra bakal ketok. Cawet yo ngono ..,! rego 200 ewu okeh renda rendane. Njuk sopo seng arep ndelok..!,!!? Mengkon nek di injen muring muring..!.hhh. cen aneh tenan cah wedok ki. Njuk moro neng bagian wedak pupur .benges....hedehhh..

Total blonjo patang juta patangatus. Sekali blonjo kui lur...! .aku nek duwe bojo koyo Dewi iki iso mati garing tenan. lur....! .batinku , hes ra popo idep idep nyelengi nggo asok tukon. .sok nek aku arep duwe bojo..hh..
Bareng tekan ngomah to lur ...! barang barang seng tak tuku entek patang jutanan mau kon nglumpukne dadi siji tros kon ngobong....! .edyan ra kwi......
Nekra ngono si dewi raiso nganggo. Gagal deh learep asok tukon. Ning tenan lur bareng kabeh iso kobong dewi lagi iso salin jian ketok seneng bola bali ngilo..hedehh. Lagi iki ono demit kemayu neng nek ngaraku mah soyo memedenkan wkwkwk.


Bersambung................
profile-picture
kemintil98 memberi reputasi
Quote:


Simak crito liyane barang lur emoticon-Malu jangan lupa bintang 5 nya
Diubah oleh ffernando69
Quote:


salam dari jogja emoticon-Blue Guy Peace
emoticon-Hot Newsemoticon-Hot News
Halaman 1 dari 34


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di