Isi Sila ke-5 Pancasila (+lambang)

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA


lambang sila ke 5 adalah padi dan kapas