Isi Sila ke-1 Pancasila (+lambang)

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA


bintang